ontvankelijkverklaring

Klager ontvankelijk, behalve in klachtonderdeel dat al eerder gegrond is verklaard door klachtencommissie

Waar gaat de uitspraak over De klager heeft klachten over de ambulante begeleiding door de zorgaanbieder. Deze klachten gaan over het onterecht per direct beëindigen van de begeleiding en dat de procedure van de opzegging tekortkomingen kende. Er heeft al een behandeling bij een klachtencommissie van de zorgaanbieder plaatsgevonden, maar de klager is het hier […]

Lees verder

Klachtenprocedure bij zorgaanbieder is doorlopen, cliënt is ontvankelijk in klacht

Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder heeft een beroep op niet-ontvankelijkheid gedaan, omdat de cliënt de klachtenprocedure nog niet volledig afgerond zou hebben. De cliënt heeft zijn klachten in september 2019 aan de zorgaanbieder voorgelegd. Door de zorgaanbieder is niet inhoudelijk op de klacht gereageerd. Vervolgens heeft de cliënt in april 2020 zijn klacht […]

Lees verder

Klager heeft ondanks doorverwijzing naar andere organisatie klacht toch op tijd ingediend

Waar gaat de uitspraak over De klager heeft een klacht over het handelen van één van de medewerkers – die op zzp-basis – werkzaam is voor de zorgaanbieder. De zorgaanbieder vindt dat zij geen klachtenafhandeling hoeft te verrichten. Daarop wordt de klager naar Stichting Deskundigheidsbevordering en Ondersteuning Kwaliteitsbeleid Huisartsenpraktijken (DOKh) verwezen. DOKh verklaart zich onbevoegd […]

Lees verder

Gevolgen voor ziekenhuis bij een afwachtende houding in de afhandeling van een klacht

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft in maart 2019 twee klachten ingediend bij het ziekenhuis. Gezamenlijk is besloten de klachten één-voor-één te behandelen. Er zijn verschillende gesprekken geweest, het laatste gesprek heeft de cliënt verlaten. De cliënt heeft na dit gesprek geen contact meer opgenomen met het ziekenhuis. Uit eigen beweging heeft het […]

Lees verder

Klacht kan ondanks het niet voorleggen aan de interne klachtencommissie toch behandeld worden

Waar gaat de uitspraak over De klager is de vertegenwoordiger van de cliënt. De klager klaagt over de kwaliteit van de zorgverlening van cliënt. Er wordt nalatig en onzorgvuldig met cliënt omgegaan. Onlangs hebben zich incidenten voorgedaan, waardoor de klager een geschil bij de commissie heeft ingediend. De zorgaanbieder vindt dat de klacht niet in […]

Lees verder

Klager is op tijd met het indienen van zijn klacht bij de commissie, omdat eind 2018 nog over de klacht is gecorrespondeerd

Waar gaat de uitspraak over De klager klaagt over het gebrek aan informatie over het risico van complicaties bij het uitvoeren van een Sachse ingreep en over de complicaties die zijn ontstaan na deze medische ingreep. De zorgaanbieder vindt dat klager niet-ontvankelijk moet worden verklaard in zijn klacht. De klager zou zijn klacht niet binnen […]

Lees verder

Cliënt diende klachten eerder bij ziekenhuis in en was op tijd met klacht op tijd bij De Geschillencommissie

Waar gaat de uitspraak over Het ziekenhuis vindt dat de cliënt niet-ontvankelijk is in zijn klacht. Volgens het ziekenhuis heeft de cliënt de klacht niet binnen de gestelde termijn ingediend bij de commissie. Ook zou de  klacht alleen bestaan uit vragen en geen klachten. De commissie vindt dat de klager wel binnen de gestelde termijn […]

Lees verder