ontvankelijkverklaring

Nieuwe vragen over werkwijze commissie verandert onderwerp klacht niet, dus geen nieuwe klacht

Waar gaat de uitspraak over De klager vertegenwoordigt zijn zus, de cliënte, die na een darmoperatie, door artsen van de zorgaanbieder, ernstige klachten heeft. Hij heeft de interne klachtenprocedure van de zorgaanbieder doorlopen, maar is het niet eens met de uitspraak van klachtencommissie en de Raad van Bestuur. Daarnaast stelt de klager dat de klachtencommissie […]

Lees verder

Cliënt heeft klacht per mail ingediend bij zorgaanbieder, dit is een officiële klacht

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is niet tevreden met het resultaat van zijn ooglidcorrectie. Hij heeft de zorgaanbieder dit meerdere keren laten weten, maar geen reactie gekregen. De zorgaanbieder stelt dat de klacht niet ontvankelijk is, omdat de cliënt geen officiële klacht heeft ingediend bij de zorgaanbieder en de zorgaanbieder de kans heeft […]

Lees verder

Klacht ziet op behandeling en behandelrelatie met zorgaanbieder, klacht ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt over de manier waarop de zorgaanbieder zich heeft gedragen. De cliënt voelt zich niet gehoord. Waardoor zijn psychische problematiek toeneemt. De zorgaanbieder heeft de klacht niet-ontvankelijk verklaard, omdat de cliënt niet meer onder behandeling is. Hij is namelijk al een jaar uitgeschreven. De cliënt is het er […]

Lees verder

Zorgaanbieder is wel betrokken bij project en dus verantwoordelijk voor medewerker

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt over de gedragingen van een ervaringsdeskundige medewerker die verbonden is aan de zorgaanbieder. De zorgaanbieder geeft aan dat de cliënt niet-ontvankelijk is in haar klacht, omdat dat de ervaringsdeskundige niet meer werkzaam was bij de zorgaanbieder. De ervaringsdeskundige heeft contact onderhouden met de cliënt in de periode […]

Lees verder

Verweerder als hoofdaannemer kan in klacht betrokken worden, dus cliënt ontvankelijk in klacht

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt over het handelen van de verpleegkundige. De verweerder heeft een beroep op niet-ontvankelijkheid gedaan. Hij stelt dat hij niet de adressant is van deze klacht. De klacht gaat over de handelingen die zijn verricht door medewerkers van de onderaannemer van de verweerder. De onderaannemer is een zelfstandige […]

Lees verder

Klager ontvankelijk, behalve in klachtonderdeel dat al eerder gegrond is verklaard door klachtencommissie

Waar gaat de uitspraak over De klager heeft klachten over de ambulante begeleiding door de zorgaanbieder. Deze klachten gaan over het onterecht per direct beëindigen van de begeleiding en dat de procedure van de opzegging tekortkomingen kende. Er heeft al een behandeling bij een klachtencommissie van de zorgaanbieder plaatsgevonden, maar de klager is het hier […]

Lees verder

Klachtenprocedure bij zorgaanbieder is doorlopen, cliënt is ontvankelijk in klacht

Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder heeft een beroep op niet-ontvankelijkheid gedaan, omdat de cliënt de klachtenprocedure nog niet volledig afgerond zou hebben. De cliënt heeft zijn klachten in september 2019 aan de zorgaanbieder voorgelegd. Door de zorgaanbieder is niet inhoudelijk op de klacht gereageerd. Vervolgens heeft de cliënt in april 2020 zijn klacht […]

Lees verder

Klager heeft ondanks doorverwijzing naar andere organisatie klacht toch op tijd ingediend

Waar gaat de uitspraak over De klager heeft een klacht over het handelen van één van de medewerkers – die op zzp-basis – werkzaam is voor de zorgaanbieder. De zorgaanbieder vindt dat zij geen klachtenafhandeling hoeft te verrichten. Daarop wordt de klager naar Stichting Deskundigheidsbevordering en Ondersteuning Kwaliteitsbeleid Huisartsenpraktijken (DOKh) verwezen. DOKh verklaart zich onbevoegd […]

Lees verder