Verstek

Arbiter bevoegd, nu advocaat aan alle vereisten heeft voldaan

Waar gaat de uitspraak over? Het advocatenkantoor heeft een geschil aanhangig gemaakt tegen de cliënt, omdat de cliënt de vordering van het kantoor niet betaalt. De arbiter is bevoegd om kennis te nemen van het geschil, omdat de advocaat heeft de cliënt een keuze gegeven om het geschil bij de rechter of bij de Geschillencommissie […]

Lees verder

Verweerder bij verstek veroordeeld om declaratie te voldoen

Waar gaat de uitspraak over? Het advocatenkantoor heeft een geschil aanhangig gemaakt, omdat de verweerster de declaraties niet heeft voldaan. Verweerster heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om binnen de daarvoor geldende termijn een verweerschrift in te dienen. Nu de vordering van het advocatenkantoor niet is weersproken en deze niet ongegrond of onrechtmatig overkomt, […]

Lees verder

Niet-weersproken vordering wordt toegewezen

Waar gaat de uitspraak over? De advocaat heeft een zaak aanhangig gemaakt tegen de ondernemer, omdat de ondernemer de declaratie van de advocaat niet heeft voldaan. De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij de commissie. Nu de vordering niet is weersproken en deze niet ongegrond of […]

Lees verder