vervolg bindend advies

Ondernemer voert bindend advies niet uit. Onbetaalde deel rekening hoeft consument niet te betalen.

Waar gaat de uitspraak over? De uitspraak gaat over een bindend advies dat volgens de consument niet is nagekomen door de ondernemer. De ondernemer heeft geen werkzaamheden uitgevoerd. De consument heeft eerst beroep gedaan op de nakomingsgarantieregeling. Dit is een regeling voor het geval de ondernemer de uitspraak niet nakomt, waarbij de brancheorganisatie (waar de […]

Lees verder

Warmtepomp levert volgens consument niet het beloofde rendement (VBA)

Waar gaat de uitspraak over? De Geschillencommissie Airconditioning heeft op 14 februari 2023 een bindend advies uitgebracht in een geschil tussen de consument en de ondernemer. Na verzending van het advies bleek dat de procedure tekortkomingen vertoonde omdat niet alle stukken aan de ondernemer waren verstrekt. De commissie bood de ondernemer daarom de kans om […]

Lees verder

Ondernemer hanteerde ten onrechte een opzegtermijn van twee maanden. In vervolg bindend advies is concreet bedrag vastgesteld dat door ondernemer aan consument moet worden terugbetaald.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het vaststellen van de hoogte van het bedrag dat de ondernemer dient te betalen aan de consument wegens het niet nakomen van de ondernemer van het bindend advies van de commissie. De commissie heeft bij bindend advies de klacht van de consument met betrekking tot de door […]

Lees verder