voorbeslissing

Platform informeert consument onvoldoende over feitelijke verkoper

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft via de website van de ondernemer een online bestelling geplaatst. Een deel van het destijds bestelde is retour gezonden, maar er heeft geen restitutie van het door de consument betaalde bedrag plaatsgevonden. Het blijkt dat de ondernemer een zogeheten platform exploiteert waarbij zaken door derden worden geleverd. […]

Lees verder

Klager legt klacht pas na 1 jaar en 5 maanden voor aan beklaagde, klager niet-ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? De uitspraak gaat over de vaststelling van de niet-ontvankelijkheid van de klager. De beklaagde heeft namelijk op basis van drie gronden de ontvankelijkheid van de beklaagde betwist. De verweren zien op het al dan niet tuchtrechtelijke karakter van de klacht, de vraag of de klager de klacht eerst aan het […]

Lees verder

Consument deels ontvankelijk, deels niet-ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht een boot van de ondernemer. De consument heeft een aantal klachten over het geleverde. Uit de stukken en het verweer van de ondernemer is gebleken dat eerst door de commissie moet worden bepaald of de consument kan worden ontvangen in haar klachten. De commissie is van oordeel […]

Lees verder

Betrokkene wordt aangemerkt als kleinverbruiker, betrokkene ontvankelijk in klacht

Waar gaat de uitspraak over? De betrokkene huurt een werkplaats voor zijn klus- en onderhoudsbedrijf. De vraag of de regeling prijsplafond energieverbruik van toepassing is op de betrokkene houdt partijen verdeeld. De vraag die de commissie moet beantwoorden – omwille van de ontvankelijkheid van de betrokkene – voordat de zaak inhoudelijk kan worden behandeld is […]

Lees verder

Beklaagde trad niet op als makelaar tegenover klaagster; klaagster niet-ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster klaagt over de handelwijze van de beklaagde. Het betreft de taxatie van de grondprijs. De commissie verklaart de klaagster niet-ontvankelijk in haar klacht, omdat de beklaagde niet als makelaar (vastgoedprofessional) is opgetreden tegenover de klaagster. De uitspraak Behandeling van het geschil De commissie heeft de behandeling van het geschil […]

Lees verder

Boekingskantoor verantwoordelijk voor opstellen reserveringsbevestiging

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een reis geboekt bij de ondernemer. Partijen verschillen van mening over de vraag of de annuleringsvoorwaarden van de ondernemer gelden dan wel dat deze als boekingskantoor is opgetreden en dat de annuleringsvoorwaarden gelden van de reisorganisatie die de reis zou uitvoeren. De commissie is ondanks het feit […]

Lees verder
  • 13 september 2023
  • Reizen

Klager kan redelijkerwijs geen verwijt worden gemaakt omtrent niet-naleving reglement; klager ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? Op 18 januari 2022 is tussen klager en beklaagde een overeenkomst van opdracht tot stand gekomen met betrekking tot bemiddeling bij de verkoop van de woning van de ouders van klager. Op 4 maart 2022 is er een mondelinge overeenkomst en op 14 maart 2022 is vervolgens een (schriftelijke) koopoverkomst […]

Lees verder

Consument klaagt over hetgeen de commissie eerder al over heeft geoordeeld, consument niet-ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? De consument is van mening dat de ondernemer de eerder door de commissie genomen beslissing, met zaaknummer 193606/197644, niet is nagekomen. Daarom heeft de consument een nieuwe zaak tegen de ondernemer aanhangig gemaakt bij de commissie. De ondernemer heeft verweer gevoerd, waaruit blijkt dat de ondernemer van mening is dat […]

Lees verder