Aanvullende informatie nodig

Warmtepomp levert volgens consument niet het beloofde rendement (Tussenadvies 2)

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil draait om een warmtepompinstallatie in de woning van de consument, waarbij de consument stelt dat de warmtepomp niet het beloofde rendement oplevert. De consument heeft een voorstel gedaan om de proefperiode te verlengen, waarbij de installatie verder wordt aangepast om de verwachte besparingen te realiseren. De ondernemer heeft […]

Lees verder

Warmtepomp levert volgens consument niet het beloofde rendement (Tussenadvies 1)

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil draait om de installatie van een warmtepomp in de woning van de consument, waarbij de consument beweert dat de warmtepomp niet het beloofde rendement levert. De consument heeft aanzienlijke kosten gemaakt voor de installatie en heeft niet het verwachte voordeel in energiebesparing gezien. De ondernemer betwist het standpunt […]

Lees verder