bevoegd

Platform informeert consument onvoldoende over feitelijke verkoper

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft via de website van de ondernemer een online bestelling geplaatst. Een deel van het destijds bestelde is retour gezonden, maar er heeft geen restitutie van het door de consument betaalde bedrag plaatsgevonden. Het blijkt dat de ondernemer een zogeheten platform exploiteert waarbij zaken door derden worden geleverd. […]

Lees verder

Gerekende kosten bij een reparatiebezoek.

Waar gaat het geschil over? Het geschil betreft de gerekende kosten bij een reparatiebezoek. De consument stelt dat de ondernemer geen werkzaamheden heeft uitgevoerd tijdens het bezoek, maar wel een factuur heeft gestuurd. De consument stelt dan ook dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen tussen partijen en wenst dus ook niets te betalen. […]

Lees verder

Ontvankelijkheid van klager in NIVRE Tuchtcommissie Geschil

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil ontstond doordat klaagster beweerde dat beklaagde, in verband met twee expertises met betrekking tot aanpassingen aan haar woning en de plaatsing van een badlift, in strijd handelde met de gedragsregels van NIVRE. Ze beweerde dat de expertises partijdig waren en in het voordeel van beklaagde werden uitgevoerd. Beklaagde […]

Lees verder

Boekingskantoor verantwoordelijk voor opstellen reserveringsbevestiging

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een reis geboekt bij de ondernemer. Partijen verschillen van mening over de vraag of de annuleringsvoorwaarden van de ondernemer gelden dan wel dat deze als boekingskantoor is opgetreden en dat de annuleringsvoorwaarden gelden van de reisorganisatie die de reis zou uitvoeren. De commissie is ondanks het feit […]

Lees verder
  • 13 september 2023
  • Reizen

Sportactiviteiten vallen onder zorgovereenkomst, omdat deze mogelijkheid alleen openstaat voor cliënten van zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? Deze uitspraak is een Tussen Advies; het Bindend Advies volgt op een latere datum. In deze uitspraak oordeelt de commissie of zij wel of niet bevoegd is om over dit geschil te oordelen en oordeelt zij of cliënt wel of niet ontvankelijk is in zijn klacht. Cliënt heeft een zorgovereenkomst […]

Lees verder

Buitenlandse vlucht doet niks aan bevoegdheid commissie af

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer stelt dat de commissie niet bevoegd is, maar dat de Belgische geschillencommissie bevoegd is. Daarom zal de commissie nu eerst een uitspraak over haar bevoegdheid doen. De commissie stelt aan de hand van de stukken vast dat de Nederlandse tak van de ondernemer de organisator van de reis […]

Lees verder
  • 23 november 2022
  • Reizen

Unierechtelijke rechtsbescherming van de consument prevaleert

Waar gaat de uitspraak over? De commissie oordeelt aan de hand van de communicatie tussen partijen dat de ondernemer zich in het rechtsverkeer presenteert als de verhuurder van de accommodaties. Het in het Europese Unie geldende uitgangspunt dat de consument rechtsbescherming verdient, staat eraan in de weg dat de commissie niet bevoegd zou zijn. De […]

Lees verder
  • 23 november 2022
  • Reizen

Commissie bevoegd en cliënt ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? Deze uitspraak is een voorbeslissing. De cliënt klaagt over de zorg- en dienstverlening van de zorgaanbieder. Volgens de zorgaanbieder is de cliënt niet-ontvankelijk en de commissie onbevoegd om het geschil te behandelen. Naar het oordeel van de commissie zien de klachten van de cliënt op de zorgovereenkomst en zijn de […]

Lees verder