bevoegd

Consument mag kiezen of hij zich wendt tot de burgerlijke rechter of De Geschillencommissie

Waar gaat de uitspraak over? Deze uitspraak is een bevoegdverklaring; het Bindend Advies zal op een latere datum gegeven worden. Dit geschil vloeit voort uit een gebruiksovereenkomst tussen consument en ondernemer. Hierbij heeft ondernemer zich verplicht een warmtepomp aan consument te verhuren. Ondernemer stelt dat De Geschillencommissie niet bevoegd is en consument niet ontvankelijk verklaard […]

Lees verder

Zorgaanbieder gaat via lidmaatschap brancheorganisatie akkoord met behandeling door commissie

Waar gaat de uitspraak over De klaagster heeft dezelfde klacht twee keer voorgelegd aan de commissie. De klaagster stelt dat de zorgaanbieder haar niet prettig heeft behandeld en dat de zorgaanbieder geweigerd heeft haar klacht in behandeling te nemen. De zorgaanbieder stelt dat de commissie niet over de klacht kan oordelen omdat zij niet aangesloten […]

Lees verder

Commissie is bevoegd om van geschil kennis te nemen

Waar gaat de uitspraak over? De commissie verklaart zich bevoegd om van het geschil kennis te nemen. Daarbij is mede van belang dat de Rechtbank Oost-Brabant zich in een vonnis onbevoegd heeft geacht om van het geschil kennis te nemen. De uitspraak De heer mr. N. Schaar te Bussum, mevrouw mr. M.J. de Groot te […]

Lees verder

Andere instantie is niet beter in staat om het geschil te behandelen

Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder beschikt niet over een klachtencommissie, waardoor de klachten zijn behandeld door een klachtenfunctionaris. Van deze functionaris heeft de cliënt niet vernomen of zijn klacht gegrond of ongegrond is verklaard. Nu de cliënt zijn klacht bij de commissie aanhangig heeft gemaakt, komt de zorgaanbieder met het standpunt dat een […]

Lees verder