deels ontvankelijk/deels niet-ontvankelijk

  • Home >>
  • deels ontvankelijk/deels niet-ontvankelijk

Klager ontvankelijk, behalve in klachtonderdeel dat al eerder gegrond is verklaard door klachtencommissie

Waar gaat de uitspraak over De klager heeft klachten over de ambulante begeleiding door de zorgaanbieder. Deze klachten gaan over het onterecht per direct beëindigen van de begeleiding en dat de procedure van de opzegging tekortkomingen kende. Er heeft al een behandeling bij een klachtencommissie van de zorgaanbieder plaatsgevonden, maar de klager is het hier […]

Lees verder

Cliënt gedeeltelijk ontvankelijk in klacht tegen advocaat

Waar gaat de uitspraak over Het geschil gaat over de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat. De cliënt geeft aan een klacht te hebben ingediend bij het kantoor van de advocaat. Hij werd daarin bijgestaan door zijn rechtsbijstandsverzekeraar. De advocaat stelt dat de cliënt niet-ontvankelijk is in zijn klacht, omdat hij niet volgens de […]

Lees verder