gegrond

Consument dient maanden te laat klacht in, maar krijgt toch gelijk

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil betreft de (non-) conformiteit van glas. Consument heeft een bepaald type glas besteld bij de ondernemer en het verkeerde geleverd gekregen. Consument wil alsnog het juiste type glas geleverd krijgen. Ondernemer meent dat de klacht maanden te laat ingediend is, waardoor ondernemer de fabrikant niet meer aansprakelijk kan […]

Lees verder

Ondernemer moet volledig aankoopbedrag terugbetalen aan consument bij retournering defecte fiets

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een koopovereenkomst van een fiets tussen consument en ondernemer. De fiets bleek achteraf defect te zijn en werd geretourneerd door consument. Ondernemer betaalde echter niet het gehele aanschafbedrag terug.  Ondernemer heeft geen standpunt bij de commissie bekend gemaakt. De commissie verklaart de klacht gegrond. De […]

Lees verder

Ondernemer heeft te weinig vakinhoudelijke kwaliteit om opdracht volgens goed vakmanschap uit te voeren

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil betreft de levering en montering van gordijnen door ondernemer. Consument stelt dat hierbij schade is veroorzaakt door ondernemer en dat deze vergoed moet worden en dat de overeenkomst ontbonden wordt. Ondernemer is het hier niet mee eens. Een deskundige heef de zaak waargenomen en een rapportage opgesteld. De […]

Lees verder

Onvoldoende grondslag voor eenzijdige opzegging ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil heeft betrekking op de eenzijdige opzegging van de opvangovereenkomst door de ondernemer. De consument stelt dat de opvangovereenkomst onrecht is opgezegd. Vanwege niet gewenst gedrag heeft de ondernemer besloten dat de dochter zou moeten worden geobserveerd. Een week later is de consument gevraagd of zij akkoord wilde gaan […]

Lees verder

Zorgaanbieder kon redelijkerwijs niet tot besluit komen

Waar gaat de uitspraak over? De zorgaanbieder heeft besloten om woongroep De Stalhouderij op te heffen en de zes cliënten te verplaatsen. Het geschil betreft de vraag of de zorgaanbieder redelijkerwijs tot dit besluit kon komen. Ook ligt de vraag voor of de zorgaanbieder in het besluitvormingsproces gezien de tijdsdruk, termijnen, communicatie en informatieverstrekking zorgvuldig […]

Lees verder

Zorgaanbieder kon redelijkerwijs niet tot dit besluit komen

Waar gaat de uitspraak over? De zorgaanbieder heeft besloten om woongroep De Stalhouderij op te heffen en de zes cliënten te verplaatsen. Het geschil betreft de vraag of de zorgaanbieder redelijkerwijs tot dit besluit kon komen. Ook ligt de vraag voor of de zorgaanbieder in het besluitvormingsproces gezien de tijdsdruk, termijnen, communicatie en informatieverstrekking zorgvuldig […]

Lees verder

Zorgaanbieder kon redelijkerwijs niet tot beslissing komen

Waar gaat de uitspraak over? De zorgaanbieder heeft besloten om woongroep De Stalhouderij op te heffen en de zes cliënten te verplaatsen. Het geschil betreft de vraag of de zorgaanbieder redelijkerwijs tot dit besluit kon komen. Ook ligt de vraag voor of de zorgaanbieder in het besluitvormingsproces gezien de tijdsdruk, termijnen, communicatie en informatieverstrekking zorgvuldig […]

Lees verder

Zorgaanbieder kon niet redelijkerwijs tot besluit komen

Waar gaat de uitspraak over? De zorgaanbieder heeft besloten om woongroep De Stalhouderij op te heffen en de zes cliënten te verplaatsen. Het geschil betreft de vraag of de zorgaanbieder redelijkerwijs tot dit besluit kon komen. Ook ligt de vraag voor of de zorgaanbieder in het besluitvormingsproces gezien de tijdsdruk, termijnen, communicatie en informatieverstrekking zorgvuldig […]

Lees verder

Zorgaanbieder kon redelijkerwijs niet tot opheffing woongroep besluiten

Waar gaat de uitspraak over? De zorgaanbieder heeft besloten om woongroep De Stalhouderij op te heffen en de zes cliënten te verplaatsen. Het geschil betreft de vraag of de zorgaanbieder redelijkerwijs tot dit besluit kon komen. Ook ligt de vraag voor of de zorgaanbieder in het besluitvormingsproces gezien de tijdsdruk, termijnen, communicatie en informatieverstrekking zorgvuldig […]

Lees verder
1 2 3 77