gegrond

Consument heeft recht op terugbetaling na meerdere klachten tegen ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een overeenkomst gesloten met de ondernemer met betrekking tot een rijopleiding. De consument heeft de rijlesovereenkomst ontbonden vanwege meerdere klachten, waaronder herhaalde last-minute annuleringen, gebrek aan professionaliteit van de instructeur, en het niet verstrekken van lesmateriaal. Ondanks verzoeken om terugbetaling van het lesgeld, heeft de ondernemer niet voldaan. […]

Lees verder

Ondernemer moet herstelkosten betalen voor gebrekkige installatie

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil draait om de installatie en werking van apparatuur in de woning van de consument. Het bedieningspaneel werkt niet goed en is los in de muur bevestigd. De ondernemer is gevraagd om het te herstellen, maar na een geplande afspraak is hij niet komen opdagen en reageert niet meer […]

Lees verder

Cliënt had eerder antwoord moeten krijgen over het gebruik van oogdruppels

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte verwijt de zorgaanbieder dat zij niet heeft gereageerd op haar vragen met betrekking tot de door de oogarts voorgeschreven oogdruppels na een staaroperatie. In de bijsluiter staat vermeld dat deze druppels maximaal twee weken mogen worden toegediend, terwijl de oogarts deze druppels vier weken heeft voorgeschreven. De commissie verklaart […]

Lees verder

Opdracht aan advocaat reikt niet verder dan strikt overeengekomen, ook niet als er sprake is van tekorten en/of leningen uit het echtscheidingsconvenant

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft een door de cliënte onbetaald gelaten factuur van de advocaat. De advocaat heeft aangevoerd dat de cliënte, ondanks herhaalde verzoeken tot voldoening daarvan, declaraties van de advocaat tot een totaalbedrag van € 5.761,11 niet heeft voldaan. De cliënte heeft via haar gemachtigde gesteld dat de advocaat ten […]

Lees verder

Zorgaanbieder ontzegt cliënt onterecht toegang tot ziekenhuis

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft een klacht ingediend tegen de zorgaanbieder in verband met een beschuldiging van (seksueel) overschrijdend gedrag en een opgelegde toegangsontzegging tot het ziekenhuis. De commissie verklaart de klacht gegrond, omdat de zorgaanbieder onzorgvuldig heeft gehandeld door geen hoor en wederhoor toe te passen. De toegangsontzegging is daarom onterecht […]

Lees verder

Zorgaanbieder had twijfel over diagnose met cliënt moeten delen

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte heeft een klacht ingediend tegen de zorgaanbieder, omdat de zorgaanbieder haar informatieplicht jegens de cliënte niet zou zijn nagekomen. De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder de cliënte had moeten informeren over de twijfel rond de diagnose en, als gevolg daarvan, het versturen van weefsel naar de […]

Lees verder

Zorgaanbieder mag toestemmingsverklaring overleden patiënt niet weigeren

Waar gaat de uitspraak over? De moeder van klaagster is overleden. Klaagster heeft na haar overlijden om inzage gevraagd in het medisch dossier van moeder. De zorgaanbieder heeft inzage geweigerd vanwege het ontbreken van een rechtsgeldige toestemmingsverklaring. De commissie is van oordeel dat de toestemmingsverklaring voldoet aan de eisen die de wet eraan stelt. De […]

Lees verder
1 2 3 95