Niet bevoegd

Geen sprake van schending privacy, commissie voor het overige niet bevoegd

Waar gaat de uitspraak? De cliënt klaagt dat hij werd benaderd door een door hem onbekende behandelaar, terwijl in het intakegesprek was toegezegd dat de behandeling altijd door twee vaste behandelaren zou plaatsvinden. Deze onbekende behandelaar wilde geen BIG-gegevens aan de cliënt verstrekken. Ook klaagt de cliënt over de tolk die de zorgaanbieder voor de […]

Lees verder

Commissie acht zich niet bevoegd om te beslissen over een verzekeringsovereenkomst

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit door de consument gesloten E-Bike verzekering voor de fiets van diens echtgenote. Deze overeenkomst is ten tijde van de aanschaf van die e-bike tot stand gekomen door tussenkomst van de ondernemer, die daarbij optrad als  verzekeringsagent/assurantietussenpersoon. De commissie is […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd om over geschil met gastouder te oordelen

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft een conflict met de gastouder, waarna de consument het contract met de gastouder heeft opgezegd. De ondernemer stelt dat het geschil neer komt dat de consument een dienst heeft afgenomen die zij niet kon betalen, daarmee voor financiële nood zorgde bij de gastouder en de gastouder niet […]

Lees verder

Commissie is niet bevoegd om op vordering buiten Wkkgz te beslissen

Waar gaat de uitspraak over? Moeder van klaagster is opgenomen geweest bij zorgaanbieder en is voor haar overlijden naar de stervenskamer gebracht. Hier mochten niet meer dan twee personen aanwezig zijn in verband met de geldende corona-regels. Klaagster wil voor haar en haar twee zussen schadevergoeding van in totaal € 15000,–. Zorgaanbieder vindt niet dat […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd

Waar gaat de uitspraak over? De consument wil een beroep doen op de fabrieksgarantie voor een gebrek aan de auto. In het reglement van de Geschillencommissie Voertuigen staat dat de commissie niet bevoegd is een geschil te behandelen indien het een geschil betreft met betrekking tot een overeenkomst van koop en verkoop van een nieuw […]

Lees verder