niet-ontvankelijk

De commissie kan een beschuldiging van een strafbaar feit niet behandelen

Waar gaat de uitspraak over Volgens de gemachtigde is de cliënte opzettelijk mishandeld door het verkeerd om aanbrengen van de voet/beenspalken. Volgens de gemachtigde zijn de voet/beenspalken niet zonder kracht verkeerd om te gebruiken. Daarnaast staat op de spalken duidelijk een L voor links en een R voor rechts. De commissie verklaart de gemachtigde niet-ontvankelijk, […]

Lees verder

Geen overeenkomst tussen vader en kinderopvangorganisatie

Waar gaat de uitspraak over Ouders zijn gescheiden. Vader is geen contractuele partij bij de overeenkomst die moeder met de kinderopvangorganisatie is aangegaan. Vader kan niet klagen bij de commissie. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de professionaliteit van de gastouder van de ondernemer. Klager is van mening dat de […]

Lees verder

Klacht niet ingediend door de toenmalige mentor

Waar gaat de uitspraak over De commissie is van oordeel dat er geen sprake is van een behandelingsovereenkomst tussen klaagster – moeder van de cliënt – en de zorgaanbieder. Het geschil van klaagster komt voort uit een behandelingsovereenkomst die de toenmalige mentor met de zorgaanbieder heeft gesloten, terwijl het hier geen klacht van bedoelde mentor […]

Lees verder

Klacht niet eerst aan zorgaanbieder voorgelegd

Waar gaat de uitspraak over Cliënt heeft zijn klacht niet eerst aan de zorgaanbieder voorgelegd. Cliënt is niet-ontvankelijk in zijn klacht bij de commissie. In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Vitaal Thuiszorg BV, gevestigd te Didam (hierna te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend […]

Lees verder

Klacht te laat bij de commissie ingediend

Waar gaat de uitspraak over Cliënt heeft zijn klacht te laat bij de commissie ingediend. De termijn van 12 maanden is overschreden. Ook is er geen reden om te oordelen dat deze overschrijding hem niet kan worden verweten. De cliënt is niet-ontvankelijk in zijn klacht. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], […]

Lees verder