niet-ontvankelijk

Het was beter geweest als toestemming was gevraagd voor het inzien van het eerdere dossier

Waar gaat de uitspraak over Het zou zorgvuldiger zijn geweest als de zorgaanbieder voor het intakegesprek aan de cliënt toestemming had gevraagd voor inzage in het bij de zorgaanbieder aanwezige, eerdere behandeldossier. Onrechtmatig is het niet. Ook de andere klachten zijn ongegrond.  Volledige uitspraak In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en Stichting Vincent […]

Lees verder

Omdat de cliënt haar schadeclaim niet eerst aan de zorgaanbieder heeft voorgelegd, kan de commissie deze klacht niet behandelen

Waar gaat de uitspraak over De klacht van cliënte dat zij onkundig en onprofessioneel is behandeld is door de zorgaanbieder gegrond verklaard. Cliënte mist echter een deugdelijke oplossing voor de behandeling van haar eetstoornis. Omdat cliënte geen vertrouwen meer heeft in de zorgaanbieder, ziet zij die oplossing in de vorm van een schadevergoeding. De commissie […]

Lees verder
1 15 16 17