niet-ontvankelijk

Beklaagde trad niet op als makelaar tegenover klaagster; klaagster niet-ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster klaagt over de handelwijze van de beklaagde. Het betreft de taxatie van de grondprijs. De commissie verklaart de klaagster niet-ontvankelijk in haar klacht, omdat de beklaagde niet als makelaar (vastgoedprofessional) is opgetreden tegenover de klaagster. De uitspraak Behandeling van het geschil De commissie heeft de behandeling van het geschil […]

Lees verder

Zorgaanbieder erkent fouten in handelswijze en biedt excuses aan; cliënt toch niet ontvankelijk in klacht

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte heeft meerdere klachten ingediend tegen de zorgaanbieder in het kader van de zorg die de zorgaanbieder had voor de vader van de cliënte. Ook zijn klachten ingediend over de wijze waarop de zorgaanbieder met de cliënte is omgegaan als wettelijk vertegenwoordiger van de vader van de cliënte. De […]

Lees verder

Klacht cliënt gaat over interne klachtenprocedure ziekenhuis; cliënt niet-ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? De klachten van cliënt betreffen (a) een onrechtmatige inzage in het patiëntendossier van cliënt, waardoor kennis over cliënt is terecht gekomen bij degene die op dat moment arbeidsrechtelijke stappen tegen cliënt ondernam, (b) de doorlooptijd van de interne klachtenprocedure, (c) de uitspraak van de klachtencommissie waarin geschilpunten niet zijn beoordeeld […]

Lees verder

Consument klaagt over hetgeen de commissie eerder al over heeft geoordeeld, consument niet-ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? De consument is van mening dat de ondernemer de eerder door de commissie genomen beslissing, met zaaknummer 193606/197644, niet is nagekomen. Daarom heeft de consument een nieuwe zaak tegen de ondernemer aanhangig gemaakt bij de commissie. De ondernemer heeft verweer gevoerd, waaruit blijkt dat de ondernemer van mening is dat […]

Lees verder

Consument niet-ontvankelijk verklaard in geschil met telecomprovider over onterecht afgeschreven abonnementskosten

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil draaide om afgeschreven abonnementskosten nadat de consument in december 2021 was overgestapt naar een andere provider. De nieuwe provider bevestigde de overstap, maar de ondernemer bleef maandelijks bedragen afschrijven. Nadat de consument het geld had teruggeboekt, ontving hij een dreigmail over mogelijke incasso. De ondernemer stelde dat de […]

Lees verder

Consument heeft klacht niet volgens voorwaarden ingediend

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betrof een overeenkomst waarin de ondernemer zich verplichtte om een opleiding Persoonlijk Begeleider te verzorgen tegen betaling van €2.950, maar de opleiding werd niet gevolgd. De ondernemer beweerde dat de consument niet-ontvankelijk was in haar klacht omdat zij niet eerst bij de ondernemer had geklaagd over de lopende […]

Lees verder

Consument heeft klachtenprocedure ondernemer niet doorlopen, niet-ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? De consument volgde een opleiding Persoonlijk Begeleider bij de ondernemer. De ondernemer heeft aangevoerd dat de consument niet-ontvankelijk moet worden verklaard, omdat de consument niet heeft geklaagd bij de ondernemer. De consument heeft daarentegen aangegeven dat de klachtenprocedure niet is doorlopen, omdat dat volgens de consument geen zin zou hebben. […]

Lees verder

Verzoek indiener onvoldoende concreet, indiener niet-ontvankelijk in klacht

Waar gaat de uitspraak over? Naar het oordeel van de commissie is het verzoek van de indiener onvoldoende concreet, waardoor de commissie het geschil niet inhoudelijk kan behandelen. De indiener is niet-ontvankelijk in de klacht. Volledige uitspraak Samenvatting Naar het oordeel van de commissie is het verzoek van de indiener onvoldoende concreet, waardoor de commissie […]

Lees verder