niet-ontvankelijk

Cliënte niet-ontvankelijk: heeft niet eerder over deze klachtonderdelen geklaagd bij zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak  over? De cliënt is van mening dat er een onveilig leefklimaat heerst bij de zorgaanbieder en dat er sprake is van misstanden en structurele onderbezetting. De zorgaanbieder stelt dat de cliënt niet-ontvankelijk is in haar klacht, omdat zij deze klacht niet eerst bij de zorgaanbieder zelf heeft ingediend. De commissie stelt […]

Lees verder

Klaagster niet-ontvankelijk: klachten zien op beleidsbeslissingen zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? De klachten van de klaagster betreffen de gedragingen van het bestuur van de zorgaanbieder en de rol van de cliëntenraad. Naar het oordeel van de commissie is de klaagster niet-ontvankelijk in haar klacht, omdat haar klachten zien op beleidsbeslissingen van de zorgaanbieder en niet op de zorgverlening jegens een cliënt. […]

Lees verder

Consument heeft klacht reeds voorgelegd bij de kantonrechter

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de wijze waarop de overeenkomst van opdracht door de advocaat is uitgevoerd. De kantonrechter heeft eerder inzake het declaratiegeschil uitspraak gedaan. De consument is van mening dat het een breder inhoudelijke beklag zijn verdere invulling dient te krijgen bij de Geschillencommissie. In de procedure bij de kantonrechter […]

Lees verder

Consument heeft niet bewezen dat klacht bij ondernemer kenbaar is gemaakt

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer beroept zich op niet-ontvankelijkheid van de consument in zijn klacht, aangezien de consument neit kan bewijzen dat hij de klacht eerst schriftelijk kenbaar is gemaakt. De commissie onderschrijft dit. De consument is niet-ontvankelijk. De uitspraak Onderwerp van het geschil De vraag of per 1 april 2022 een overeenkomst […]

Lees verder

Vervoersovereenkomst met luchtvaartmaatschappij

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over de annulering van een vlucht, waardoor hij schade heeft geleden. De commissie stelt vast dat de consument een overeenkomst heeft gesloten met de luchtvaartmaatschappij, die niet is aangesloten bij de ANVR. De consument kan daardoor niet worden ontvangen in zijn klacht. De uitspraak Onderwerp van het […]

Lees verder
  • 7 december 2022
  • Reizen

Cliënten hebben geen gebruik gemaakt van klachtenprocedure zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? De cliënten klagen over de behandeling van de zorgaanbieder van hun kinderen en de informatieverstrekking en bejegening door de zorgaanbieder. Volgens de zorgaanbieder zijn de cliënten niet-ontvankelijk, omdat zij hun klacht niet eerst bij de zorgaanbieder zelf hebben ingediend. Naar het oordeel van de commissie hadden de cliënten hun klacht […]

Lees verder

Cliënt niet-ontvankelijk: geschil niet binnen wettelijke termijn bij de commissie aanhangig gemaakt

Waar gaat de uitspraak over? Volgens de zorgaanbieder is de cliënt niet-ontvankelijk in zijn klacht, omdat hij zijn geschil niet binnen twaalf maanden na de datum waarop hij de klacht bij de zorgaanbieder heeft ingediend, bij de commissie aanhangig heeft gemaakt. In februari 2018 heeft de cliënt de klacht ingediend bij de zorgaanbieder. Pas in […]

Lees verder

Klager geen wettelijk vertegenwoordiger van cliënte, klachten niet ontvankelijk verklaard

Waar gaat de uitspraak over? De commissie dient te beoordelen of klager ontvankelijk is in zijn klachten, nu de zorgaanbieder een beroep heeft gedaan op niet ontvankelijkheid. In dit verband heeft de zorgaanbieder aangegeven dat klager niet is aangewezen als de wettelijk vertegenwoordiger van cliënte. Daarnaast heeft hij zijn klachten niet eerst aan de zorgaanbieder […]

Lees verder
1 3 4 5 6 7 17