onbevoegd

Commissie onbevoegd te oordelen over de uitvoering door de zorgaanbieder van het overheidsbeleid rondom de Covidmaatregelen en -adviezen.

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt beklaagt zich erover dat de zorgaanbieder het advies geeft aan patiënten om tot vaccinatie tegen Covid over te gaan. Volgens de zorgaanbieder klaagt cliënt continu hierover. Er zijn meerdere klachten in behandeling bij de zorgaanbieder, bij Tuchtcolleges en bij deze commissie. De zorgaanbieder heeft het landelijk Covidbeleid gevolgd. Met […]

Lees verder

Immateriële schadevergoeding afgewezen door onbevoegdheid commissie

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster stelt dat haar moeder onnodig heeft geleden vanwege de langdurige lichamelijke en geestelijke verwaarlozing door medewerkers van de zorgaanbieder. Ze is in een korte periode veel gewicht verloren. Daarnaast heeft klaagster een aantal andere voorbeelden en incidenten beschreven, waaruit kan blijken dat de zorgaanbieder structureel tekortschoot. Klaagster wil een […]

Lees verder

Klaagster als nabestaande geen recht op immateriële schadevergoeding

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster heeft de medewerkers van zorgaanbieder op 19 juni 2021 gevraagd te stoppen met het toedienen van diclofenac aan haar moeder door een plotselinge achteruitgang. De zorgaanbieder is pas op 30 juni 2021 gestopt met het toedienen. Klaagster heeft haar klacht kenbaar gemaakt bij de zorgaanbieder. Een klachtenfunctionaris heeft de […]

Lees verder

Geen overeenkomst tussen partijen

Waar gaat de uitspraak over? Er is geen overeenkomst gesloten tussen partijen. Er is dus nooit overeengekomen om eventuele geschillen door de Geschillencommissie te laten beslechten. De commissie verklaart zich onbevoegd om van het geschil kennis te nemen. De uitspraak De beoordeling van de bevoegdheid van de commissie Het Reglement van deze geschillencommissie luidt voor […]

Lees verder

Commissie onbevoegd: klacht ziet uitsluitend op gedragingen klachtenfunctionaris

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over de gedragingen van de klachtenfunctionaris. Volgens de zorgaanbieder is de commissie niet bevoegd deze klacht te behandelen, omdat de klachtenfunctionaris onafhankelijk is en niet werkzaam bij de zorgaanbieder. Naar het oordeel van de commissie ziet de klacht van de cliënt niet op een gedraging van de […]

Lees verder

Commissie onbevoegd door schikking voorafgaand aan zitting

Waar gaat de uitspraak over? De consument maakt ten behoeve van haar zoon gebruik van de buitenschoolse opvang van de ondernemer. De ondernemer heeft de overeenkomst eind vorig jaar eenzijdig gewijzigd en daar is zij het niet mee eens. De consument had voorheen een contract voor 48 weken opvang en dit contract heeft de aanbieder […]

Lees verder

Aankoop gedaan door onderneming van consument

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een telefoon gekocht bij de ondernemer, welke binnen de garantietermijn kapot is gegaan. De ondernemer heeft de telefoon niet gerepareerd. Uit de overgelegde documenten blijkt dat het aannemelijk is dat de onderneming van de consument de aankoop heeft gedaan, waardoor de commissie niet bevoegd is om van […]

Lees verder

Zakelijke overeenkomst kan niet worden behandeld (2)

Waar gaat de uitspraak over? Aangezien de overeenkomst als een zakelijke overeenkomst wordt aangemerkt, is de commissie niet bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. De commissie verklaart zich onbevoegd. De uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op een machine. Bij de commissie is een bedrag van € 21.063,68 in depot […]

Lees verder

Zakelijke overeenkomst kan niet worden behandeld

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer weigert volgens de consument de werkzaamheden te hervatten. De ondernemer heeft geen verweer gevoerd. Aangezien de overeenkomst als een zakelijke overeenkomst wordt aangemerkt, is de commissie niet bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. De commissie verklaart zich onbevoegd. De uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil […]

Lees verder