onbevoegd

Commissie niet bevoegd om wijze verlofaanvraag zorgaanbieder te behandelen

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt verblijft op basis van een terbeschikkingstelling (TBS) met dwangverpleging bij de zorgaanbieder. Volgens de cliënt wordt zijn privacy geschonden op het moment dat hij een verlofaanvraag doet, omdat die aanvraag in een stafvergadering wordt besproken waarbij personen aanwezig zijn die niet direct bij zijn behandeling zijn betrokken. De […]

Lees verder

Aanbieders die alleen medische hulpmiddelen leveren geen zorgaanbieder volgens de Wkkgz.

Waar gaat de uitspraak over? De aanbieder heeft een apneu-apparaat geleverd aan de cliënt. De cliënt is niet tevreden over de dienstverlening door de aanbieder. De commissie beoordeelt of een leverancier van medische hulpmiddelen is aan te merken als zorgaanbieder in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Naar het oordeel […]

Lees verder

Leverancier van medische hulpmiddelen geen zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? De aanbieder heeft een slaapapneu-masker geleverd aan de cliënt. De cliënt stelt dat hij door dit masker gebitsproblemen heeft gekregen. De commissie beoordeelt of een leverancier van medische hulpmiddelen is aan te merken als zorgaanbieder in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Naar het oordeel […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd, consument moet claim bij (trein)vervoerder indienen

Waar gaat de uitspraak over? De consument verlangt een vergoeding, omdat de internationale treinreis waaraan hij deelnam aanzienlijk vertraging heeft opgelopen. Het gaat hier om een treinkaartje en niet om een pakketreis. Daarnaast doet de consument een beroep op een vergoeding op basis van een EU-verordening. De commissie is niet bevoegd. De zaak wordt daarom […]

Lees verder
  • 19 februari 2024
  • Reizen

Commissie onbevoegd, omdat het geschil voortvloeit uit een zakelijke transactie

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster heeft bij de ondernemer een opleiding tot paardencoach gevolg. Klaagster klaagt over de kwaliteit van de opleiding. De ondernemer heeft aangevoerd dat de commissie onbevoegd is om het geschil te behandelen, omdat het een zakelijke transactie betreft. De commissie volgt de ondernemer in dat standpunt. De commissie is onbevoegd […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd om toestelkredietovereenkomst te beoordelen

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een toestelkredietovereenkomst tussen consument en ondernemer. De consument heeft echter het toestel aangeschaft bij een derde partij. Het apparaat van de consument vertoonde mankementen, waarnaar consument het apparaat ter reparatie heeft verzonden naar de derde partij. Tijdens de verzending is het apparaat vermist geraakt. Echter […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd om geschil te behandelen volgens arbitraal beding

Waar gaat de uitspraak over? De procedure begon toen verzoekster op 19 januari 2023 een geschil aanhangig maakte tegen verweerster. Verzoekster eiste betaling van een openstaande declaratie van €1.576,71, plus rente en buitengerechtelijke kosten. Ondanks herhaald verzoek tot betaling, bleef verweerster in gebreke. De commissie informeerde verweerster op 12 juni 2023 over het geschil en […]

Lees verder

Klager is eigenaar van de grond, Geschillencommissie Recreatie niet bevoegd

Waar gaat de uitspraak over? De commissie verklaart zich onbevoegd dit geschil te beslechten, omdat de klager eigenaar is van de grond waarop het chalet staat. Dat betekent dat de RECRON-voorwaarden, waarin de bevoegdheid van de commissie is geregeld, niet van toepassing zijn. Hierna wordt het voorgaande verder uitgelegd. De uitspraak Behandeling van het geschil […]

Lees verder