Ongegrond

Verzoek om informatie door nabestaande

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster verlangt heldere informatie over de gewijzigde medicatie van de cliënt. De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder terecht terughoudend is omgegaan als het gaat om inzage in het medisch dossier. Er is immers geen juridische grondslag waarop een nabestaande inzicht kan worden geboden. Tevens is de commissie van […]

Lees verder

Ondernemer handelt in overeenstemming met tarievenregeling

Waar gaat de uitspraak over? De consument maakt bezwaar dat de ondernemer jaarlijks achtmaal vastrecht in rekening brengt ten behoeve van de infrastructuur om het water te kunnen leveren naar het complex van de consument waarin zich acht appartementen bevinden, terwijl er maar één aansluiting is. De consument stelt dat de ondernemer slechts eenmaal vastrecht […]

Lees verder
  • 24 april 2023
  • Water

Consument eist dat ondernemer factuur specificeert

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het antwoord op de vraag of de ondernemer een gespecificeerde rekening aan de consument dient te verstrekken voor de werkzaamheden die hij heeft verricht. De consument heeft het vermoeden dat de ondernemer bedragen in rekening heeft gebracht die hij niet in rekening had mogen brengen. De ondernemer […]

Lees verder
  • 24 april 2023
  • Water

Doorverwijzing BOB was redelijk en cliënte is voor wat betreft de onderhandeling niet onder druk gezet

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte klaagt erover dat zij niet goed en volledig is geïnformeerd over de overdracht van controles via het Bevolkingsonderzoek in plaats van via ziekenhuis. Verder klaagt cliënte over het volgende. Nadat borstkanker is geconstateerd, zou cliënte onder druk zijn gezet om op korte termijn haar borst te laten amputeren. Cliënte […]

Lees verder

Cliënt niet gedwongen om medicatie in te nemen

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt stelt dat hij onder druk is gezet om een behandeling te accepteren en medicatie in te nemen. Volgens de zorgaanbieder is geen sprake geweest van een gedwongen behandeling van de cliënt en het tegen zijn wil toedienen van medicatie. De cliënt is wel gewezen op eventuele gevolgen van […]

Lees verder

Cliënte is niet tevreden met resultaat borstverkleinende operatie

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte heeft een borstverkleinende operatie laten uitvoeren bij de zorgaanbieder. Cliënte is niet tevreden met het resultaat van de operatie, ook niet na de uitgevoerde correcties. Cliënte is van mening dat de zorgaanbieder onzorgvuldig heeft gehandeld. Het is de commissie niet gebleken dat de zorgaanbieder onzorgvuldig gehandeld zou hebben. De […]

Lees verder

Artsen hebben zorgvuldig gehandeld

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte is door de zorgaanbieder behandeld vanwege een plek op haar neus. Cliënte verwijt de arts onzorgvuldigheid, alsmede het niet serieus nemen van haar klachten. De door de arts gekozen behandeling is naar het oordeel van de commissie verdedigbaar. De klacht is ongegrond. De uitspraak in het geschil tussen [Naam] […]

Lees verder

Ondernemer mag terugkomen op eerder gedane aanbod

Waar gaat de uitspraak over? De consument bracht zijn laptop ter reparatie bij de ondernemer. De consument is akkoord gegaan met de door de ondernemer verstrekte prijsopgave. Echter, een aantal dagen later volgde een tweede prijsopgave. De consument verlangt de reparatie conform de eerste prijsopgave. De ondernemer voert aan dat de eerste prijsopgave is vervallen, […]

Lees verder
1 2 3 109