ontvankelijk

Consument deels ontvankelijk, deels niet-ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht een boot van de ondernemer. De consument heeft een aantal klachten over het geleverde. Uit de stukken en het verweer van de ondernemer is gebleken dat eerst door de commissie moet worden bepaald of de consument kan worden ontvangen in haar klachten. De commissie is van oordeel […]

Lees verder

Ontvankelijkheid van klager in NIVRE Tuchtcommissie Geschil

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil ontstond doordat klaagster beweerde dat beklaagde, in verband met twee expertises met betrekking tot aanpassingen aan haar woning en de plaatsing van een badlift, in strijd handelde met de gedragsregels van NIVRE. Ze beweerde dat de expertises partijdig waren en in het voordeel van beklaagde werden uitgevoerd. Beklaagde […]

Lees verder

Klager kan redelijkerwijs geen verwijt worden gemaakt omtrent niet-naleving reglement; klager ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? Op 18 januari 2022 is tussen klager en beklaagde een overeenkomst van opdracht tot stand gekomen met betrekking tot bemiddeling bij de verkoop van de woning van de ouders van klager. Op 4 maart 2022 is er een mondelinge overeenkomst en op 14 maart 2022 is vervolgens een (schriftelijke) koopoverkomst […]

Lees verder

Klager wordt door commissie ontvankelijk verklaard inzake tuchtklacht

Waar gaat de uitspraak over? Het betreft een voorbeslissing. De beklaagde heeft aangevoerd dat de klager niet ontvangen kan worden in de klacht in verband met een overschrijding van fatale termijnen. De commissie heeft de klager ontvankelijk verklaard, omdat er volgens de commissie – gelet op de wijziging in de klachtenprocedure – geen sprake van […]

Lees verder

Klacht ontvankelijk op basis van reglement commissie

Waar gaat de uitspraak over? De consument beklaagt zich over het feit dat de slimme meter niet uit te lezen is en stelt de ondernemer daar verantwoordelijk voor. De ondernemer is van mening dat niet zij, maar de netbeheerder verantwoordelijk is voor de werking van de meter en het netwerk waar deze op is aangesloten […]

Lees verder

Klachtenprocedure wordt beschouwd als volledig doorlopen

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt stelt dat aan hem de verkeerde medicijnen zijn toegeschreven. Voordat de klacht van cliënt inhoudelijk behandeld kan worden, dient te worden beoordeeld of cliënt in zijn klacht ontvankelijk is. De zorgaanbieder heeft immers aangevoerd dat de klachtenprocedure niet volledig is doorlopen. De cliënt heeft afgezien van een gesprek met […]

Lees verder

Boekingskantoor stuurde incorrecte reisbescheiden door, consument ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? De consument boekte via een boekingskantoor een pakketreis bij een buitenlandse reisorganisator. De reisorganisator is niet aangesloten bij de commissie, het boekingskantoor wel. De geboekte accommodatie bleek niet beschikbaar te zijn voor de consument. De ondernemer, het boekingskantoor, heeft de reisbescheiden van de niet-beschikbare accommodatie doorgestuurd naar de consument. Deze […]

Lees verder

Boekingskantoor verantwoordelijk voor verkeerde geplaatste foto’s website, consument ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? De consument boekte een reis bij een boekingskantoor/doorverkoper dat/die is aangesloten bij de ANVR, op basis waarvan een klacht kan worden ingediend bij de Geschillencommissie Reizen. Uit de boekingsbevestiging (ook te noemen als: de pakketreisovereenkomst) blijkt dat de reis wordt uitgevoerd door een reisorganisator/touroperator die niet bij de ANVR is […]

Lees verder
  • 9 februari 2023
  • Reizen

Klaagster ontvankelijk: wel belang bij inhoudelijke uitspraak over cameratoezicht

Waar gaat de uitspraak over? De klaagster heeft in de woning van de cliënt een camera geplaatst om te kunnen signaleren of de cliënt hulp nodig heeft. De zorgaanbieder heeft als voorwaarde voor het verlenen van zorg gesteld dat de camera tijdens zorgmomenten moet worden afgedekt. De commissie heeft zich afgevraagd of de klaagster nog […]

Lees verder
1 2 3 5