Schikking ter zitting

Zorgaanbieder vergoedt helft SEH-factuur

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is bij de Huisartsenpost (HAP) van de zorgaanbieder behandeld voor een hondenbeet. Volgens de cliënte heeft zij duidelijk aangegeven dat zij alleen de kosten voor de HAP wilde maken en geen aanvullende kosten, dit is ook bevestigd en genoteerd door de behandelend arts. De cliënte heeft alsnog een […]

Lees verder

Partijen hebben ter zitting geschikt, consument krijgt geld terug

Waar gaat de uitspraak over Het geschil gaat over de tot stand gekomen overeenkomst tussen de partijen, waarbij de ondernemer zich heeft verbonden om een meerdaagse pakketreis te doen verzorgen voor twee personen naar Krakau (Polen). De consument moest hier € 1.043,– voor betalen. De partijen hebben op de zitting overeenstemming bereikt over de manier […]

Lees verder

Partijen hebben ter zitting alsnog geschikt

Waar gaat de uitspraak over Partijen hebben tijdens de mondelinge behandeling alsnog een schikking bereikt. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Stichting Buurtzorg Nederland gevestigd te Almelo, gemachtigde [naam] (hierna te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging […]

Lees verder

Berekend gemiddeld aantal afgenomen uren BSO te hoog

Waar gaat de uitspraak over In de plaatsingsovereenkomst staat volgens de ouder onder ‘gemiddeld aantal uren per maand’ een te hoog aantal uren vermeld. Bij de berekening is niet alleen rekening gehouden met de openingstijden van de locatie waar opvang plaatsvindt maar ook met opening op andere locaties. Ter zitting kwamen de ouder en ondernemer […]

Lees verder

Ondernemer zegde overeenkomst opvang kind op

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer had de opvang van het kind opgezegd. Tijdens de zitting kwamen de ondernemer en ouder tot een schikking. De commissie heeft daarom geen uitspraak gedaan, maar heeft de gemaakte afspraken vastgelegd. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de eenzijdige opzegging met een opzegtermijn van een maand […]

Lees verder