Schikking ter zitting

Partijen schikken ter zitting

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de koop van een partij pvc-click laminaat vloerdelen, waarop een garantie gold van 30 jaren. Volgens de consument is sprake van een ondeugdelijk product, omdat op diverse plaatsen in de met het laminaat gelegde vloer scheuren zijn opgetreden. Door de ondernemer is contact opgenomen met de leverancier […]

Lees verder

Schikking ter zitting

Waar gaat de uitspraak over? Partijen zijn het niet eens met de financiële eindafrekening. Partijen zijn tijdens de zitting alsnog tot een onderlinge oplossing gekomen. De consument hoeft niet de gehele factuur te voldoen. De schikking wordt vastgelegd in de uitspraak. De uitspraak Onderwerp van het geschil De consument heeft de klacht voorgelegd aan de […]

Lees verder
  • 14 februari 2023
  • Groen

Schikking ter zitting bereikt over schade na schoonheidsbehandeling

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de schade die de consument heeft geleden door een schoonheidsbehandeling (coaguleren: het weghalen van kleine, goedaardige huidoneffenheden). Daarbij is een brandwond ontstaan. Om de gevolgen voor de consument te verlichten zijn twee hersteloperaties uitgevoerd door medisch specialisten. Partijen hebben tijdens de mondelinge behandeling overeenstemming bereikt over […]

Lees verder

Partijen zijn een schikking overeengekomen met betrekking tot de BSO-plaatsen van de kinderen van consument.

Waar gaat de uitspraak over? In dit geschil hebben partijen inmiddels overeenstemming bereikt over de wijze van oplossing van het geschil. In een schikking wordt vastgesteld welke dagen er een BSO plaats voor de kinderen van de consument is en/of zal komen. De commissie hoeft de zaak daarom niet meer inhoudelijk te beoordelen. Volledige uitspraak […]

Lees verder

Vloer bewerkt met product, waardoor schade is geleden

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over advies dat zij heeft gekregen in een filiaal van de ondernemer, waardoor de consument schade heeft geleden. De ondernemer stelt dat het onwaarschijnlijk is dat de consument het betreffende advies heeft ontvangen, omdat op de verpakking van het product staat omschreven tot welk gebruik het product […]

Lees verder

Schade door (wijze van informeren over) stroomonderbreking

Waar gaat de uitspraak over? De klager klaagt erover dat de ondernemer heeft een stroomonderbreking heeft aangekondigd, welke uiteindelijk nooit heeft plaatsgevonden. Van dit laatste is de klager echter nooit geïnformeerd. Later is er alsnog (op een andere dag) een stroomonderbreking geweest. De klager stelt schade te hebben geleden en wil dit verhalen op de […]

Lees verder

Cliënte ontvangt geen zorg meer van medewerkster na verstoorde verstandverhouding

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte heeft zich bij zorgaanbieder beklaagd over het gedrag van medewerkster van zorgaanbieder. Er is een verstoorde verstandverhouding tussen cliënte en betreffende medewerkster, maar medewerkster wordt nog 3 à 4 keer per maand ingezet voor zorgverlening aan cliënte. Cliënte wil geen zorg meer ontvangen van betreffende medewerkster. Zorgaanbieder stelt dat […]

Lees verder

Schikking ter zitting

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de uitvoering van een studieovereenkomst en verschuldigdheid van de kosten van de door de consument voortijdig beëindigde opleiding. Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zal worden. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling […]

Lees verder

Benadeling cliënt door sluiting locatie en onjuist verloop interne behandeling van klacht

Waar gaat de uitspraak over? Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zou worden. Zorgaanbieder erkent op twee punten fouten te hebben gemaakt. Cliënt is ten eerste benadeeld door de sluiting van de locatie door de zorgaanbieder en ten tweede erkent de zorgaanbieder dat de interne […]

Lees verder