Schikking ter zitting

Onaangekondigd bezoek leidt tot blijvend letsel; cliënt krijgt schadevergoeding

Waar gaat de uitspraak over? Een onaangekondigd bezoek van twee facilitaire medewerkers op de kamer van de cliënt leidde tot een incident waarbij de cliënt, naast blijvend letsel aan zijn arm, mentale klachten heeft opgelopen. Partijen hebben ter zitting een schikking bereikt. De zorgaanbieder betaalt de cliënt een vergoeding voor zijn eigen risico, zijn kapotte […]

Lees verder

Advocaat staat nog steeds open voor een betalingsregeling; partijen schikken ter zitting

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een vaststellingsovereenkomst tussen aanbieder en consument. In dit geschil heeft aanbieder werkzaamheden verricht voor consument. Consument heeft vier facturen niet betaald. Ter zitting geeft consument aan dat zij deze niet kan betalen door haar financiële situatie. Aanbieder geeft aan dat zij meerdere malen een betalingsregeling […]

Lees verder

Partijen schikken alsnog ter zitting

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een vervoerdersovereenkomst tussen consument en ondernemer. Partijen hebben tijdens de zitting alsnog geschikt. Hierdoor is de commissie niet toegekomen aan een inhoudelijke behandeling. De uitspraak Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Post (verder te noemen: de […]

Lees verder
  • 20 november 2023
  • Post

Consument betaalt €1.100 voor tuinaanleg na overeenstemming met ondernemer

Waar gaat de uitspraak de over? De consument heeft een geschil met de ondernemer over een tuinaanlegovereenkomst, waarbij de consument €1.381,09 onbetaald heeft gelaten en een meerwerkfactuur niet heeft voldaan. De consument betoogt dat de ondernemer onvoldoende inzicht heeft gegeven in de kosten en te veel arbeid en meerkosten heeft berekend. Tijdens de zitting hebben […]

Lees verder
  • 28 augustus 2023
  • Groen

Schikking ter zitting vastgelegd in uitspraak commissie

Waar gaat de uitspraak over? De commissie is niet toegekomen aan een inhoudelijk oordeel, omdat partijen ter zitting een oplossing hebben bereikt. De commissie heeft de bereikte oplossing in deze uitspraak vastgelegd. De uitspraak Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Doe Het Zelfbedrijven (verder te noemen: […]

Lees verder

Schikking na mondelinge behandeling

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte was bij de zorgaanbieder onder behandeling voor het leren omgaan met Autisme Spectrum Stoornissen en traumaverwerking. De cliënte verwijt de zorgaanbieder vooral dat haar behandeling zonder overleg is beëindigd. Tijdens de zitting hebben partijen een schikking bereikt. De inhoud daarvan is in de uitspraak vastgelegd. De uitspraak in […]

Lees verder

Partijen schikken ter zitting

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de koop van een partij pvc-click laminaat vloerdelen, waarop een garantie gold van 30 jaren. Volgens de consument is sprake van een ondeugdelijk product, omdat op diverse plaatsen in de met het laminaat gelegde vloer scheuren zijn opgetreden. Door de ondernemer is contact opgenomen met de leverancier […]

Lees verder

Schikking ter zitting

Waar gaat de uitspraak over? Partijen zijn het niet eens met de financiële eindafrekening. Partijen zijn tijdens de zitting alsnog tot een onderlinge oplossing gekomen. De consument hoeft niet de gehele factuur te voldoen. De schikking wordt vastgelegd in de uitspraak. De uitspraak Onderwerp van het geschil De consument heeft de klacht voorgelegd aan de […]

Lees verder
  • 14 februari 2023
  • Groen

Schikking ter zitting bereikt over schade na schoonheidsbehandeling

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de schade die de consument heeft geleden door een schoonheidsbehandeling (coaguleren: het weghalen van kleine, goedaardige huidoneffenheden). Daarbij is een brandwond ontstaan. Om de gevolgen voor de consument te verlichten zijn twee hersteloperaties uitgevoerd door medisch specialisten. Partijen hebben tijdens de mondelinge behandeling overeenstemming bereikt over […]

Lees verder