Schikking ter zitting

Cliënte ontvangt geen zorg meer van medewerkster na verstoorde verstandverhouding

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte heeft zich bij zorgaanbieder beklaagd over het gedrag van medewerkster van zorgaanbieder. Er is een verstoorde verstandverhouding tussen cliënte en betreffende medewerkster, maar medewerkster wordt nog 3 à 4 keer per maand ingezet voor zorgverlening aan cliënte. Cliënte wil geen zorg meer ontvangen van betreffende medewerkster. Zorgaanbieder stelt dat […]

Lees verder

Benadeling cliënt door sluiting locatie en onjuist verloop interne behandeling van klacht

Waar gaat de uitspraak over? Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zou worden. Zorgaanbieder erkent op twee punten fouten te hebben gemaakt. Cliënt is ten eerste benadeeld door de sluiting van de locatie door de zorgaanbieder en ten tweede erkent de zorgaanbieder dat de interne […]

Lees verder

Schikking ter zitting

Waar gaat de uitspraak over? De advocaat wenst betaling van de declaraties, ten hoogte van € 17.415,02. De cliënt geeft aan niet tevreden te zijn met de dienstverlening van de advocaat. De cliënt wil dat de advocaat de extra gemaakte kosten vergoedt, die hij heeft gemaakt omdat de advocaat met de werkzaamheden is gestaakt. Tijdens […]

Lees verder

Orthopedische schoenzolen moesten na een half jaar vervangen worden

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte heeft orthopedische schoenzolen door de zorgaanbieder laten aanmeten. De cliënte had pijnklachten, waardoor zij na een half jaar nieuwe zolen heeft laten aanmeten. Cliënte vindt het oneerlijk dat zij de tweede factuur ook moet betalen. De ondernemer schrijft dat er zes maanden garantie gegeven wordt op de pasvorm […]

Lees verder

Consument per ongeluk afgemeld als klant, partijen schikken ter zitting

Waar gaat de uitspraak over? De buren van de consument hebben per ongeluk hun huisnummer aan de ondernemer opgegeven. Hierdoor werd de consument ten onrechte door de ondernemer als klant afgemeld. De consument kwam een half jaar later achter de fout. Hierna ontving de consument een periodeafrekening die niet klopte en gebaseerd was op de […]

Lees verder
  • 6 september 2022
  • Water

Partijen treffen een schikking ter zitting

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en leggen van plak-PVC op de eerste en tweede verdieping. Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost moet worden. Dit […]

Lees verder

De partijen zijn tot een schikking gekomen

Waar gaat de uitspraak over? Partijen zijn tijdens de behandeling met elkaar tot een schikking gekomen. Zorgaanbieder maakt oprechte excuses voor de tekortkomingen. Er zijn geen aanwijzingen dat cliënt onvoldoende persoonlijke verzorging of onvoldoende eten en drinken heeft gekregen. Daarnaast zien partijen ervan af om verdere discussie te voeren over de causaliteit tussen de tekortkomingen […]

Lees verder

Schikking ter zitting

Waar gaat de uitspraak over Tijdens de zitting hebben de partijen een onderling vergelijk bereikt. Daarop heeft de commissie het geschil niet inhoudelijk beoordeeld. De commissie heeft het vergelijk wel vastgelegd in de uitspraak. De uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op annuleringskosten van de door de consument bij de ondernemer gestarte […]

Lees verder

Schikking tijdens de zitting

Waar gaat de uitspraak over Tijdens de mondelinge behandeling van het geschil hebben de partijen alsnog overeenstemming bereikt over de manier waarop het geschil opgelost zal worden. De commissie heeft de schikking overgenomen in de uitspraak. Hierin staat dat de ondernemer de consument een bewijs omtrent de kosten voor het examen zal sturen. De uitspraak […]

Lees verder