Schikking

Arbiters leggen schikking partijen vast

Waar gaat de uitspraak over? De advocaat heeft een geschil aanhangig gemaakt tegen twee ondernemingen. Partijen hebben inmiddels een schikking bereikt en hebben de arbiters gevraagd deze schikking vast te leggen. Derhalve is de schikking bij arbitraal vonnis vastgelegd. De uitspraak Ondergetekenden: de heer mr. J. van der Groen te Wassenaar, de heer mr. T.B.M. […]

Lees verder

Slechte groei van de planten wordt opgelost door aanbrengen extra drainage. Klacht gegrond.

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft een tuin aangelegd voor de consument. Het geschil gaat onder meer over de slechte groei van planten. Partijen zijn tijdens de mondelinge behandeling van het geschil alsnog tot een schikking gekomen. De bereikte schikking is daarom in de uitspraak vastgelegd. De uitspraak Behandeling van het geschil Partijen […]

Lees verder
  • 25 februari 2019
  • Groen