ten dele gegrond

Beëindiging opvangovereenkomst op grond van zwaarwegende redenen door ondernemer redelijk

Waar gaat de uitspraak over? De uitspraak gaat over opzegging van de opvangovereenkomst. Eerder is de overeenkomst door de ondernemer opgezegd en toen oordeelde de commissie dat de opzegging niet voldeed aan de daaraan gestelde eisen, zoals vastgesteld in de Algemene Voorwaarden en daarom was de klacht van de consument gegrond. De ondernemer diende zich […]

Lees verder

Geschillencommissie oordeelt in het voordeel van consument bij betwiste aankoop van bed

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil tussen de consument en de ondernemer ontstond nadat de consument een boxspring had besteld, maar bij levering bleek het bed niet door het trappengat te passen. De consument deed een beroep op het herroepingsrecht en verzocht om terugbetaling van het volledige bedrag van €848. De ondernemer annuleerde de […]

Lees verder

Onjuiste informatieverstrekking zorgaanbieder over gevolgen oogsten van wetweefsel uit benen.

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte is behandeld door een plastisch chirurg van de zorgaanbieder en stelt onder andere dat de betreffende arts meer heeft gedaan dan zij van tevoren hadden afgesproken. De commissie volgt cliënte niet in dat standpunt omdat dit wordt betwist en zij daarvan geen aanwijzingen heeft aangetroffen in het dossier. Verder […]

Lees verder

Uitleg behandeltraject na eerste operatie ontoereikend. Bejegening cliënt door gipskamer en dokter had beter gekund.

Waar gaat de uitspraak over? De commissie wijst een klacht af over de, volgens cliënt, onnodig lang aanhoudende, niet serieus genomen, pijnklachten na twee operaties aan haar enkel in verband met een gecompliceerde enkelbreuk, maar wijst de klacht over gebrekkige communicatie en de wijze van bejegening ten dele toe. De commissie wijst de vordering tot […]

Lees verder

Verkeerde voorstelling van zaken ondernemer over opzeggingsgrond. Verzoek smartengeld afgewezen. Klacht grotendeels gegrond.

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de consument bericht dat hij vanwege aanhoudend personeelstekort genoodzaakt is de opvanglocatie (tijdelijk) te sluiten om de continuïteit van de opvang te kunnen blijven waarborgen. Daarbij zijn de opvangcontracten voor de kinderen van de consument opgezegd en vervolgens zijn nieuwe contracten aangeboden voor een andere opvanglocatie. Naar […]

Lees verder

Dat interne klachtenprocedure te lang heeft geduurd, betekent niet dat zorgaanbieder onzorgvuldig heeft gehandeld.

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt heeft diverse klachten ingediend omtrent het (gebrek aan) handelen van de zorgaanbieder vóór, tijdens en na de behandeling die cliënt extern onderging. Zo klaagt cliënt onder andere over het gebrek aan begeleiding tijdens die behandeling en over het missen van signalen toen cliënt nadien in crisis kwam te verkeren. […]

Lees verder

Gehandicaptenparkeervergunning was al verleend; klacht ten dele gegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? De klacht betreft een weigering van een parkeervergunning voor gehandicapten. Na de klachtenprocedure is de vergunning verleend en is door de zorgaanbieder aangeboden om de keuringskosten te crediteren. De, door de zorgaanbieder niet betwiste, klacht van cliënt over de werkwijze van de keuringsarts wordt gegrond verklaard. Zijn gevorderde schadevergoeding wordt […]

Lees verder