ten dele gegrond

Wateroverlast door uitbouw

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de kwaliteit van de door de ondernemer uitgevoerde uitbouw aan de achterkant van de woning van de consument. De consument klaagt over het onder water staan van de funderingsvloer van de uitbouw. Bovendien is door de consument geconstateerd dat de stalen spant aan de achterkant van de […]

Lees verder

Weigering toegang als time-out begrijpelijk, maar communicatie en concrete stappen ondernemer onduidelijk.

Waar gaat de uitspraak over? Tijdens de opvang heeft een incident plaatsgevonden met de zoon van de consument, waarop de ondernemer een ‘time-out’ heeft ingezet met verlenging. De zoon van consument heeft hierdoor geen toegang meer tot de opvang. Als reden hiervoor noemt de ondernemer dat hij geen/onvoldoende bekwame medewerkers heeft om de steeds zwaarder […]

Lees verder

Mentoren werd inzage geweigerd in dossier cliënte

Waar gaat de uitspraak over? De mentoren van de cliënte krijgen geen volledige inzage in het dossier. Ook krijgt de klager geen mogelijkheid heeft gekregen tot correctie, aanvulling of vernietiging van het volledige dossier. Volgens de zorgaanbieder is alle informatie uit het oude en nieuwe dossiersysteem overhandigd. Naar het oordeel van de commissie heeft de […]

Lees verder

Abonnement kon niet gebruikt worden door treinuitval; compensatie treinkaartje

Waar gaat de uitspraak over? Door het niet rijden van treinen kon de consument geen gebruik maken van zijn abonnement, waarmee hij gratis had kunnen reizen. De consument verlangt compensatie. Hoewel de ondernemer hier, naar eigen zeggen, niet toe verplicht is, zullen zij het treinkaartje van de consument vergoeden. Andere kosten, zoals een hotelovernachting, worden […]

Lees verder

Keuringsrapport van ondernemer is onvoldoende nauwkeurig

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de kwaliteit van de door de ondernemer uitgevoerde aankoopkeuring van het door de consument aangekochte motorschip. De ondernemer heeft, volgens de consument, een onzorgvuldig uitgevoerde aankoopkeuring verricht. Een aantal wezenlijke gebreken zijn door de ondernemer niet gezien tijdens de keuring. De consument heeft extra kosten moeten maken […]

Lees verder

Prostaatoperatie is zorgvuldig uitgevoerd, maar geen adequaat vooronderzoek uitgevoerd

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft incontinentie als complicatie die is ontstaan na een prostaatoperatie. Volgens de cliënt is onvoldoende onderzoek verricht voorafgaand aan de operatie en is de cliënt onvoldoende geïnformeerd over eventuele complicaties. Volgens de zorgaanbieder is het onderzoek en de daaropvolgende ingreep zorgvuldig uitgevoerd en is de cliënt middels een folder […]

Lees verder

Bij aanmelding opvang is door ondernemer onzorgvuldig gehandeld. De late informatievoorziening heeft niet tot gevolg dat ondernemer alsnog voor opvang moet zorgen op de gewenste dagen. Verder onvoldoende aangetoond dat kwaliteit dienstverlening onvoldoende is. Geen recht op immateriële schadevergoeding.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil heeft betrekking op de informatievoorziening van de ondernemer over de aanmelding van de zoon van de consument en de kwaliteit van dienstverlening. De consument heeft zijn (tweede) zoon in augustus 2021 bij de ondernemer aangemeld voor opvang vanaf 9 mei 2022. Hij zou in januari 2022 op de […]

Lees verder

Zonder opdrachtbevestiging komt onduidelijkheid over financiële afspraken in beginsel voor rekening van advocaat

Waar gaat de uitspraak over? In dit geschil vordert de advocaat het bedrag van een declaratie van de verweerder. De advocaat heeft de verweerder bijgestaan in twee gerechtelijke procedures. Volgens de verweerder zou een kantoorgenoot van de eiser de zaak behandelen en de eiser zou werkzaamheden hebben verricht zonder opdrachtbevestiging te hebben verstuurd. De verweerder […]

Lees verder