ten dele gegrond

Advocaat bracht in de kort geding procedure een niet goed/volledig uitgeprint Excelbestand in

Waar gaat de uitspraak over Het terugkrijgen van de financiële administratie was de reden voor het kort geding. De advocaat heeft in de kort geding procedure een niet goed/volledig uitgeprint Excelbestand ingebracht. Om die reden moet de advocaat € 500,– aan de cliënt vergoeden. Volledige uitspraak Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van […]

Lees verder

Schade als gevolg van geplande en vervolgens niet uitgevoerde werkzaamheden komt voor rekening van de netbeheerder

Waar gaat de uitspraak over De netbeheerder heeft een stroomonderbreking aangekondigd in verband met werkzaamheden maar die zijn toch niet doorgegaan. De klager heeft in verband met de stroomonderbreking een aggregaat gehuurd en wil de onnodig gemaakte kosten vergoed krijgen. Ook wil hij de schade vergoed krijgen die is ontstaan als gevolg van de stroomonderbreking […]

Lees verder

Handelen van ondernemer bij vermoeden van grensoverschrijdend gedrag door medewerker deels niet zoals verwacht mocht worden

Waar gaat de uitspraak over? Ouders melden bij de ondernemer een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag richting hun 3,5 jaar oude dochtertje door een medewerker van het kinderdagverblijf. Er ontstaat daarna een geschil over de handelwijze van de ondernemer. De commissie vindt dat de ondernemer geen fouten heeft gemaakt als het gaat om zijn handelingen in […]

Lees verder

De inzagen in het medisch dossier door de medisch-specialisten waarmee geen behandelrelatie bestond, was niet rechtmatig

Waar gaat de uitspraak over Cliënte is van mening dat het ziekenhuis haar privacy heeft geschonden met betrekking tot haar medische gegevens, haar daarover onjuiste informatie heeft gegeven en heeft geweigerd haar logging gegevens te verstrekken. Daarnaast beklaagt cliënte zich over de duur van de klachtafhandeling door het ziekenhuis. Het ziekenhuis ziet dat anders. Bij […]

Lees verder

Controle op beschadigingen na behandeling van schouder uit de kom, was niet voldoende

Waar gaat de uitspraak over De behandeling van de schouder uit de kom op de Spoed Eisende Hulp was op zichzelf niet onzorgvuldig. Het ziekenhuis heeft wel onvoldoende proactief gehandeld met betrekking tot het controleren van mogelijke beschadigingen van pees, kapsel en zenuwstelsel. Daarvoor heeft de cliënt recht op een vergoeding. Volledige uitspraak In het […]

Lees verder

Benadering tijdens de gedwongen opname van cliënte was te weinig persoonlijk

Waar gaat de uitspraak over Een opname op basis van een Inbewaringstelling geeft hectiek, maar desondanks is er volgens de commissie sprake geweest van een te weinig persoonlijke benadering tijdens de opname van cliënte. Daarnaast is er op te lichte gronden aangenomen dat klaagster toestemming heeft gegeven voor contact met haar broer. De nazorg aan […]

Lees verder

De zorgverlening was onvoldoende, geen vergoeding van de achteraf betaalde eigen bijdrage vanwege de onterechte afmelding bij CAK

Waar gaat de uitspraak over Volgens de cliënt was de zorgverlening op meerdere gebieden onvoldoende en heeft de zorgaanbieder cliënt ten onrechte laten uitschrijven bij het CAK. Omdat de eigen bijdrage daardoor niet meer werdingehouden op de uitkering van cliënt, moest cliënt de eigen bijdragen een jaar later alsnog betalen. Volgens de commissie is door […]

Lees verder