70cc ipv 50cc; straffeloos scooteren?

De consument vervangt de 50cc uitlaat door een 70cc uitlaat ondanks waarschuwingen van de ondernemer dat deze uitlaat ongeschikt is. De ondernemer heeft de 50cc uitlaat tijdens de reparatie van haar scooter gemonteerd om herhaling van problemen te voorkomen. Toch zet de consument er weer de oude uitlaat van 70cc op. De schade die daardoor aan de cilinder en de zuiger ontstaat, kan de ondernemer niet worden verweten. Hij hoeft de reparatiekosten niet terug te betalen.

Zeer ontevreden is een consument over de reparatie van haar scooter. De revisie van het motorblok is niet goed uitgevoerd en daarbij zijn ook nog eens tweedehands onderdelen gebruikt, de kickstarter werkt niet, de scooter is tijdens de reparatie beschadigd, zonder haar opdracht is een nieuwe uitlaat gemonteerd en de krukas is niet door een nieuwe vervangen. Ze is inmiddels negen keer terug geweest en nog steeds is de scooter niet in orde. De consument wenst het reparatiebedrag van € 550,- van de ondernemer terug te ontvangen.

De ondernemer betwist alle klachten. De scooter was na de reparatie motorisch goed. De klachten over de kickstarter zijn veroorzaakt door een te grote uitlaat, waardoor bovendien als gevolg van een te hoog toerental, schade aan de krukaslagers is ontstaan.

De door de commissie ingeschakelde deskundige constateert dat de zuiger in de cilinderwand is vastgelopen en daardoor op diverse plaatsen is beschadigd. De oorzaak is volgens hem de montage van een 70cc uitlaatsysteem. Dat had een 50cc set moeten zijn. De ondernemer heeft ook zonder opdracht van de consument een 50cc uitlaat aangebracht om te voorkomen dat er weer schade zou zijn. Door het vastlopen van de zuiger is er ook schade aan de kickstarter. Herstel kost € 550,-.

De commissie stelt vast dat de consument de scooter met een 70cc uitlaat heeft gekocht. Zij wilde hoe dan ook dit uitlaatsysteem hebben, maar desondanks monteerde de ondernemer een 50cc uitlaat om problemen te voorkomen. Hoewel uit een testrit bleek dat de scooter goed reed, haalde de consument vrijwel direct daarna de oude 70cc uitlaat bij de ondernemer op en monteerde die op haar scooter. Na twee dagen vroeg zij de ondernemer de afstelling voor dit uitlaatsysteem in orde te maken.

Voorts is van belang dat de ondernemer stelt dat hij de consument voor een ondeugdelijk uitlaatsysteem heeft gewaarschuwd, maar dat de consument dit uitdrukkelijk tegenspreekt. Dat de ondernemer een 50cc uitlaat heeft gemonteerd geeft aan dat dit noodzakelijk was om verdere problemen met de cilinder en de zuiger te voorkomen. Ook de deskundige heeft aangegeven dat de schade is veroorzaakt door het plaatsen van een 70cc uitlaatsysteem. De ondernemer treft daarom geen verwijt. Daarbij kan de vraag wie welke, al dan niet originele onderdelen heeft gemonteerd, in het midden blijven. De consument heeft ook niet betwist dat de scooter goed reed nadat de ondernemer de werkzaamheden had uitgevoerd. Haar klacht wordt daarom afgewezen.

Geschillencommissie Tweewielers, Jaarverslag 2014