Brandwonden en littekens na laserbehandeling

De ondernemer heeft de laserbehandeling niet met goed en zorgvuldig vakmanschap uitgevoerd waardoor er op de armen en benen van de consument brandwonden zijn ontstaan.

Bij de tweede laserbehandeling tegen de overbeharing van de consument gaat het mis. Haar huid voelt heet aan. De ondernemer geeft haar direct koude handdoeken, maar later zitten er brandwonden op haar armen en benen. De vochtblazen gaan ’s nachts open zodat de consument contact met de huisarts opneemt. Die adviseert haar met de behandelingen te stoppen en de blaren en wondjes goed te verzorgen. De consument vindt dat de ondernemer haar klachten niet serieus neemt. Ze heeft zijn voorschriften nageleefd en niet in de zon gezeten. Dat de ondernemer de suggestie wekt dat zij zich niet aan de voorschriften heeft gehouden noemt de consument uitermate vervelend. Gezien dit verwijt is ze niet meer bij hem langs geweest.

Voor de behandeling heeft de consument € 750,- betaald. Ze wil dat de ondernemer dit restitueert. De kosten die zij heeft gemaakt voor de behandeling van haar verbrande huid neemt zij voor eigen rekening.   De ondernemer had de klachten willen onderzoeken en daarmee eventuele tekortkomingen kunnen herstellen, maar ondanks meerdere verzoeken weigerde de consument langs te komen. Bij de tweede behandeling was de energiewaarde van het apparaat gelijk aan de eerste keer. Wel zijn de milliseconden verhoogd om de afgifte van laserenergie gelijkmatiger over de huid te verdelen. Nadat de consument haar klacht had gemeld heeft de ondernemer haar direct naar de huisarts verwezen. Toen hij na zijn vakantie van ruim een week de consument belde zei ze dat de huisarts geen medicamenten of iets dergelijks had voorgeschreven met de mededeling dat het vanzelf over zou gaan.

De ondernemer meent dat hij de consument een passend voorstel gedaan in de vorm van een vergoeding van € 100,- in producten om de verbranding te bestrijden, maar daar is zij niet op ingegaan. Het omslagpunt met de consument is volgens de ondernemer het moment dat hij een onterecht aan haar moeder verleende korting terug wilde hebben omdat zowel de consument als haar moeder geen behandelingen meer wilde afnemen. De consument heeft die korting van € 200,- inderdaad terugbetaald, maar zij is daar zo ontevreden over dat zij nu via een andere weg probeert dit geld te verrekenen. De ondernemer betreurt de gang van zaken maar meent dat hij naar eer en geweten en volgens de beroepscode heeft gehandeld. Alle procedures zijn correct gevolgd. Na de behandelingen was niets bijzonders te zien. De huid was egaal rood en wellicht iets verdikt, maar dat is normaal.

Voor de commissie staat het vast dat de armen en de benen van de consument door de laserbehandeling zijn verbrand en vooral op de armen tot behoorlijke littekens heeft geleid. Dat zij de voorschriften niet heeft nageleefd en zich toch aan de zon heeft blootgesteld is nergens uit gebleken en ook niet aannemelijk. Hoewel de ondernemer volhardt in zijn stelling dat hij naar eer en geweten heeft gehandeld is hij volgens de commissie wel toerekenbaar tekort geschoten. De laserbehandeling is niet met goed en zorgvuldig vakmanschap uitgeoefend. Dat betekent dat de consument door de ondernemer gecompenseerd moet worden. De commissie bepaalt de vergoeding op € 500,-.

Geschillencommissie Uiterlijke verzorging