Bril voldoet niet aan de verwachtingen

De bril voldoet niet aan de eisen die de consument mocht stellen. Hoewel de ondernemer meer dan voldoende gelegenheid heeft gehad een goede bril te leveren is hij daarin niet geslaagd. De commissie ontbindt daarom de overeenkomst. De consument krijgt het aankoopbedrag terug.

Er mankeert volgens een consument nogal wat aan de multifocale bril die ze voor € 897,– heeft gekocht. De bril heeft een ernstige kleurschifting waardoor alles wat ze ziet gekleurde randen krijgt. Het zicht is niet scherp en oncomfortabel en met de bril wordt ze meer belemmerd dan zonder bril. Omdat ze absoluut niet met de bril uit de voeten kan wil de consument dat de overeenkomst wordt ontbonden. Ook wil ze een extra schadevergoeding omdat een andere bril duurder zal zijn. Deze bril was een aanbieding.

Toen de consument met de bril terugkwam omdat ze er niet prettig mee kon kijken is haar, aldus de ondernemer, uitgelegd dat zeker de eerste keer aan multifocale glazen moet worden gewend. Later zijn de ogen van de consument opnieuw gemeten en bleek dat de refractie correct was. Wel had ze wat nastaar die verwijderd zou moeten worden. Vanwege de aanhoudende problemen heeft de leverancier de bril eveneens gecontroleerd maar ook geen afwijkingen gevonden. Als alternatief is de consument een bril voor veraf en dichtbij aangeboden en een bril voor de afstand waarop ze schildert. Dit aanbod heeft zij geweigerd.

De kleurschifting kan volgens de ondernemer bij bijna alle glazen worden ervaren, vooral aan de randen. De geleverde glazen zijn van een goede kwaliteit en de kleurschifting is te verwaarlozen. Het is onmogelijk dat de consument bepaalde kleuren niet kan zien omdat er geen kleurfilter is toegepast. De zichtbare kleur is de restreflectie van de ontspiegellaag op de glazen.

Volgens de door de commissie ingeschakelde deskundige is de refractiewaarde in de bril niet goed waardoor de consument met name met het linker oog minder scherp ziet. Dat ze zonder bril beter op afstand kan kijken dan met een bril komt vooral door het multifocale systeem van de glazen, in combinatie met een visus voor het linker oog. Daarnaast is er door de kanteling van de glazen bij het naar beneden kijken een verschil in de doorkijkhoek wat optimaal lezen belemmert.

Apart leveren deze afwijkingen nauwelijks tot geen klachten op, maar ze versterken elkaar waardoor met de bril niet plezierig kan worden gekeken. De kleurverandering die de consument ziet wordt veroorzaakt door de basiskleur die alle kunststof glazen hebben. Het komt zelden voor dat iemand hier last van heeft, maar is zeker geen uitzondering. De consument schildert en tekent beroepsmatig en is buitengewoon gevoelig voor kleurveranderingen. Dat belemmert haar in haar werk. Het is geen fout in de glazen, maar hoort bij kunststof. Minerale glazen zijn wel kleurloos. De deskundige beveelt deze glazen dan ook aan, maar ze zijn niet geschikt voor een randloze bril. Het montuur moet dan worden aangepast.

Voorts moet bij een verandering rekening worden gehouden met een juiste afstelling van de hellingshoek, de doorbuiging en de hoornvliesafstand om vertekening zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast is het volgens de deskundige raadzaam de sterkte aan te passen.

Op grond van de bevindingen van de deskundige oordeelt de commissie dat de bril niet voldoet aan de eisen die de consument mag stellen. Daarom is haar klacht gegrond. De ondernemer heeft meer dan voldoende gelegenheid gehad een deugdelijke bril te leveren, maar is daar niet in geslaagd. Daarom ontbindt de commissie de koopovereenkomst. De ondernemer moet de bril terugnemen en de consument de koopprijs terugbetalen. Voor een aanvullende vergoeding ziet de commissie geen aanleiding omdat de consument geen verdere schade heeft geleden.

Geschillencommissie Optiek