Consument niet juist geïnformeerd

De grondslag voor het in rekening brengen van netwerk- en meterkosten ligt in de aansluit- en transportovereenkomst en niet in de aanwezigheid van een aansluiting. Op dat punt heeft de ondernemer de consument onjuist geïnformeerd.

Hoewel hij geen gas gebruikt moet een consument toch voor de aansluiting en de netwerkkosten betalen. Dat vindt hij onterecht en daarom betaalt hij € 48,- niet en stort dat bedrag bij de commissie in depot. De leiding is wel afgesloten maar de woningbouwvereniging weigert mee te werken aan het verwijderen van de aansluiting. De consument wil dat al zijn betalingen voor de netwerkkosten worden teruggestort.

De ondernemer wijst er op dat zolang er op een adres een gasaansluiting is netwerk- en meterkosten aan de netbeheerder zijn verschuldigd. Deze verplichting vervalt pas als de aansluiting is verwijderd.

De commissie stelt vast dat de consument zowel een overeenkomst voor de levering van gas met de leverancier heeft en een aansluit- en transportovereenkomst voor gas met de ondernemer. Dan is hij inderdaad netwerk- en meterkosten aan de ondernemer verschuldigd. In zoverre is de klacht ongegrond.

De consument heeft diverse malen geprobeerd de overeenkomst met de ondernemer op te zeggen, maar deze zegt dat dit niet kan tenzij de consument de gasaansluiting laat verwijderen. Daar krijgt hij echter van de verhuurder geen toestemming voor. Daarmee heeft de ondernemer volgens de commissie de consument niet juist geïnformeerd. De grondslag voor het in rekening brengen van netwerk- en meterkosten ligt in de aansluit- en transportovereenkomst en niet in de aanwezigheid van een aansluiting. Het staat de consument vrij de overeenkomst met de leverancier en de aansluit- en transportovereenkomst met de ondernemer op te zeggen. De consument is dan ook geen netwerk- en meterkosten meer verschuldigd.

Als dit ertoe leidt dat de ondernemer de gasaansluiting wil verwijderen moet hierover eerst met de verhuurder worden overlegd, onder meer over de vraag voor wiens rekening dat gebeurt. Aangezien dit geen onderwerp van het geschil is laat de commissie zich daarover verder niet uit. Omdat de consument door de ondernemer niet juist is geïnformeerd hoeft hij het openstaande, in depot gestorte bedrag van € 48,- niet te voldoen en wordt het aan hem terugbetaald.

Geschillencommissie Energie