Door stroomuitval bij één huishouden kapot apparaat

Hoogspanningsmasten

Door de stroomonderbreking worden 111 huishoudens getroffen, maar de consument is de enige die zich met een klacht over een kapot apparaat meldt. Ook volgens de commissie is het niet goed voorstelbaar dat de stroomonderbreking de oorzaak is. De klacht van de consument is ongegrond.

Doordat de stroom uitvalt gaat de geiser van de consument kapot. Volgens de monteur is de printkaart door een te hoge spanning doorgebrand. Een eerste reparatie lost het probleem niet helemaal op, zodat de monteur nog een keer moet terugkomen. De reparatie kost de consument € 700,–. Er is ook gevolgschade. De consument houdt kantoor aan huis en door de stroomuitval die langer dan vier uur heeft geduurd konden afspraken niet doorgaan. Daarom wil de consument van de ondernemer een schadevergoeding van in totaal € 940,–.

De ondernemer meent dat onder normale omstandigheden elk apparaat bestand moet zijn tegen een stroomonderbreking. Het effect is immers niet anders dan het in- en uitschakelen van een apparaat. Na het uitvallen van de stroom hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan en is dus van een piekstroom geen sprake geweest. Door de storing werden 111 huishoudens getroffen en behalve de consument heeft niemand over schade geklaagd of een claim ingediend.

Naar het oordeel van de commissie is er geen sprake van een aan de ondernemer toerekenbare tekortkoming bij het hervatten van de elektriciteitsvoorziening. De ondernemer heeft gemotiveerd aangegeven dat zich tijdens de werkzaamheden geen bijzonderheden bijvoorbeeld een (te hoge) piekbelasting heeft voorgedaan. Bovendien was de consument de enige van de 111 bewoners die een klacht heeft ingediend. Het feit dat niet meer apparatuur kapot is gegaan en daarover niet meer klachten zijn ingediend, maakt het onwaarschijnlijk dat er een (te hoge) piekbelasting is geweest. De klacht is ongegrond.

Geschillencommissie Energie, jaarverslag 2016