Geen hijskraan maar hoogwerker

Dat bij het plaatsen van een ruit geen hijskraan maar een hoogwerker is gebruikt levert de consument geen schade op. De rekening is zelfs lager dan het geoffreerde bedrag.

Dat in plaats van de afgesproken hijskraan met behulp van een hoogwerker een ruit in de woonkamer van zijn flat wordt geplaatst vindt een consument prima, maar niet dat hij daar twee keer zoveel voor moet betalen. Ook worden andere arbeidskosten in rekening gebracht.

De consument vindt dat de ondernemer zich aan de offerte van € 3.944,- moet houden. Hij betaalt € 185,- niet en deponeert dat bedrag bij de commissie.

De ondernemer stelt dat de basisbegroting was gebaseerd op het leveren en plaatsen van isolatieglas met behulp van de eigen hoogwerker in combinatie met een extern ingehuurde hijskraan. Bij de uitvoering is gekozen voor het werken met een extern ingehuurde schaarhoogwerker. In plaats van twee zijn vier arbeidskrachten – deels – ingezet.

Voor de commissie is de zaak duidelijk. Er is geen kraan gebruikt en voor een andere hoogwerker is € 150,- in rekening gebracht. Er is € 3.760,- gefactureerd en dat is minder dan is overeengekomen. Wel is het afgesproken resultaat opgeleverd. De consument lijdt dus geen schade. Zijn klacht is ongegrond. Het depotbedrag van € 185,- gaat naar de ondernemer.

Geschillencommissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf