Geen natuurlijk uitziende wenkbrauwen

Wenkbrauw Freeimages - Adyna

Hoewel de consument er om heeft gevraagd heeft de permanente make up geen natuurlijk uitziende wenkbrauwen opgeleverd. Van de consument kan niet worden verwacht dat zij van alle technieken op de hoogte is. De ondernemer had haar duidelijk moeten maken dat hij geen hairstrokes zou zetten.

Permanente make-up

De consument is niet tevreden met het resultaat van de permanente make-up wenkbrauwen (PMU) waarvoor ze € 293,– heeft betaald. Het is een streep geworden en niet de natuurlijk uitziende wenkbrauwen waar ze om had gevraagd. Het moesten mooie haartjes worden, maar de streepjes zitten te dicht tegen elkaar. Bovendien zijn de wenkbrauwen niet gelijk. Daarom ziet de consument van de tweede behandeling bij de ondernemer af en laat ze de correctie door een andere salon doen. Dat kost haar veel geld, tijd en ergernis. Voor de whipe off, een nieuwe kleur, het gelijk maken van de wenkbrauwen, een derde behandeling en de reiskosten wil ze een vergoeding van € 401,–.

De ondernemer stelt dat hij geen hairstrokes zet. De consument wilde natuurlijk uitziende wenkbrauwen en volgens de ondernemer is dat ook gelukt. De consument heeft van de tweede behandeling afgezien, hoewel de ondernemer de wenkbrauwen mogelijk zelf had kunnen corrigeren, zij het niet met hairstrokes. Op basis van de wensen van de consument is het behandelplan met de kosten besproken en de consument is daarmee akkoord gegaan. Zij heeft niet expliciet om een PMU met hairstrokes gevraagd. In dat geval was ze naar een andere salon verwezen. De consument is een vergoeding van € 50,– aangeboden omdat zij de tweede behandeling niet heeft gehad.

Omdat er al een herstelbehandeling is uitgevoerd kan de door de commissie ingeschakelde deskundige niet goed het resultaat van de behandeling door de ondernemer bepalen. Wel blijkt uit foto’s dat de wenkbrauwen niet geheel symmetrisch zijn en ook in hoogte en kleur verschillen. De gelegde basis is naar de mening van de deskundige matig. Voorafgaand aan de behandeling is niet duidelijk naar voren gekomen wat de consument met een natuurlijke wenkbrauw bedoelde. Zij was niet op de hoogte van de verschillende technieken. De gebruikte full color of shadow techniek was achteraf gezien niet wat de consument wenste. Wel zijn de wenkbrauwen getekend en daarmee stemde de consument in.

Volgens de commissie heeft de ondernemer bij de intake en het sluiten van de overeenkomst het bij hem geldende protocol gevolgd, maar nagelaten zeker te stellen wat de consument wenste. Hij had de consument, het liefst aan de hand van foto’s, duidelijk moeten maken welke technieken toegepast zouden kunnen worden. Dan zou duidelijk zijn geworden dat hij voor het aanbrengen van natuurlijke wenkbrauwen niet over de vereiste techniek, hairstroke, beschikte. Van de consument kan niet worden gevraagd te weten dat en welke verschillende technieken er bestaan.

Omdat de ondernemer niet het door de consument gewenste resultaat heeft bereikt is haar klacht gegrond. Hij moet de kosten die zij heeft gemaakt, een bedrag van € 401,–, vergoeden. De consument heeft deze kosten voldoende aannemelijk gemaakt en zijn volgens de commissie redelijk.

Geschillencommissie Uiterlijke verzorging