Gehele fineerdek moet worden vervangen

Het fineerdek is onbetrouwbaar en moet volgens de commissie en de ingeschakelde deskundige in zijn geheel worden vervangen. De ondernemer denkt daar anders over en wil alleen de aangetaste delen vervangen. Mede omdat de consument in hem geen vertrouwen meer heeft moet de ondernemer een schadevergoeding betalen ter hoogte van de twee eerder uitgevoerde reparaties die de klachten niet hebben verholpen.

In de winter vervangt de ondernemer het teakdek van de boot van de consument. In het tweede seizoen gaat het op enkele plaatsen open staan en scheuren. Na overleg met de leverancier laat de ondernemer weten dat het fineer moet worden vervangen. Een paar dagen daarna mailt hij dat de lijm niet de oorzaak is. Waar het teak goed is zal het goed blijven en waar het is losgekomen zal hij het vervangen. De consument twijfelt echter aan de oorzaak van de schade. Hij neemt contact met de ondernemer op en die laat weten dat hij met de leverancier nog nader onderzoek zal doen waarna definitief wordt besloten welke reparatie nodig is.

Een half jaar later hoort de consument tot zijn verbazing van de ondernemer dat de reparatie over een week klaar is. Als hij gaat kijken ziet hij dat niet de aangetaste delen zijn vervangen, maar dat de ondernemer zonder overleg kleine stukjes teakfineer heeft vervangen waardoor er veel ‘lassen’ zijn te zien. Bovendien zegt de ondernemer dat het probleem toch in de verlijming van het hout zit. De consument gaat met deze wijze van repareren niet akkoord en wil dat het gehele dek wordt vervangen. De ondernemer laat hem in een gesprek weten dat hij niet het gehele dek vervangt en zelfs niet alleen de aangetaste delen en garandeert de hechting voor de komende 15 jaar.

Maar een jaar later laat het teak weer los, nu op andere plaatsen. De consument meldt dat bij de ondernemer en die is bereid de klachten te verhelpen. De consument herhaalt dat hij niet tevreden is en verzoekt de ondernemer opnieuw het gehele dek of in elk geval de aangetaste delen te vervangen. De ondernemer weigert dat. De consument heeft in hem geen vertrouwen meer. Er is geen enkele garantie dat de problemen na de reparatie zich niet weer voordoen en hij niet jaren moet terugkomen om steeds reparaties te moeten laten verrichten. Bovendien zijn de nieuwe panelen dikker dan de oorspronkelijke delen en steken ze boven het oude dek uit.

De ondernemer stelt dat in samenspraak met de leverancier een reparatieplan is opgesteld. Hij bestrijdt dat hij niet of onvoldoende heeft gecommuniceerd dat hij tot reparatie over zou gaan. De consument wilde liever dat het dek in zijn geheel zou worden vervangen, maar gezien het verschil in kosten en het vervangen van de delen een herhaling niet zou uitsluiten ging de voorkeur van de ondernemer uit naar reparatie. De consument heeft de reparatie geaccepteerd en de ondernemer heeft op zijn verzoek de garantietermijn aangepast.

Voor de reparatie is in eerste instantie gekozen voor plaatselijk herstel, maar op verzoek van de consument zijn de stroken teak over een groter geheel vervangen. Zoals hij had verwacht werden hem in het seizoen daarop enkele nieuwe plekken gemeld. Die waren volgens de ondernemer prima te repareren, maar de consument nam daar geen genoegen mee zodat die reparatie niet heeft plaatsgevonden. De ondernemer is nog steeds bereid de reparatie uit te voeren en betwist dat de gehele fineerlaag onbetrouwbaar is. Het is niet nodig alle panelen te vervangen. Reparatie van de losse delen is zeer goed mogelijk en veel eenvoudiger. Bovendien is er geen garantie dat de klachten zich bij nieuwe panelen niet voordoen.

De ondernemer erkent dat het geleverde dek niet goed is, maar niet alle panelen zijn slecht en de slechte panelen kunnen goed worden gerepareerd. Door een fout in het productieproces van de leverancier zijn de delen niet goed verlijmd. Ook de leverancier meent dat reparatie goed mogelijk is en dat daarmee het probleem is verholpen. Bovendien staan de kosten van volledige vervanging niet in relatie tot de schade.

De door de commissie ingeschakelde deskundige ziet dat op circa tien plaatsen de teakfineer is gescheurd en van het onderliggende hechthout is losgebroken. Een aantal inzetstukken vertoont scheuren en laat los. Volgens hem is de gehele fineerlaag onbetrouwbaar. Het vervangen van de beschadigde vloerdelen is niet afdoende om de problemen definitief op te lossen. De gehele fineerlaag moet worden vervangen.

De commissie sluit zich hierbij aan. De consument hoefde de scheuren in het teakdek niet te verwachten. De ondernemer is tekort geschoten in het nakomen van de overeenkomst. Met de deskundige vindt de commissie dat vervanging van de aangetaste fineerdelen over beperkte lengtes niet afdoende is om de problemen definitief op te lossen. De fineerlaag moet geheel worden vervangen. De ondernemer heeft ook onvoldoende aangetoond dat er na de vervanging geen nieuwe problemen ontstaan.

Omdat de consument geen vertrouwen meer in de ondernemer heeft, de ondernemer niet het volledige dek wil vervangen en de klacht van de consument gegrond is moet de ondernemer een schadevergoeding betalen. De commissie bepaalt de hoogte van de schadevergoeding gelijk aan de in rekening gebrachte reparatiekosten van € 9.740,–.

Geschillencommissie Waterrecreatie