Herroepen van maatwerkdeuren onmogelijk

Bij deuren die na een bestelling op maat worden gemaakt kan de consument geen beroep op het herroepingrecht doen. Dat staat ook op de website van de ondernemer die bovendien de bestelling niet kon annuleren omdat de fabriek al met de productie van de deuren was begonnen. Ook had de consument bij twijfel over de plaats van de sloten en de scharnieren om informatie kunnen vragen.

Als de deuren worden geleverd kloppen de fresingen en boringen inderdaad niet en zijn ze onbruikbaar. De ondernemer wil echter geen regeling treffen. De consument wil dat hij de deuren terugneemt en het aankoopbedrag van € 565,– restitueert. Een andere mogelijkheid is dat de ondernemer iemand met nieuwe sloten langs stuurt die alles doet wat nodig is om de deuren te kunnen plaatsen.

De ondernemer wijst erop dat op zijn website nadrukkelijk staat dat voor deuren die na een bestelling op maat worden gemaakt geen herroepingrecht geldt. Slotgaten zitten standaard 105 cm van onderen. Ook de scharnieren zitten op vaste plekken. Als de consument dat niet zou hebben geweten had hij dat kunnen navragen. Toen hij de koopovereenkomst wilde ontbinden was de productie van de deuren al in gang gezet en was het niet meer mogelijk de bestelling bij de fabriek te annuleren.

Ook volgens de commissie kan de consument geen beroep op het herroepingsrecht doen. Maatdeuren zijn daarvan uitgesloten. De consument heeft erkend dat hij dat pas op de website zag toen hij daarop door de ondernemer bij het annuleren van de bestelling was gewezen. Informatie over de plaats van slotgaten en scharnieren had de consument bij de ondernemer kunnen opvragen als hij daar vragen of twijfels over had. De commissie beveelt de ondernemer aan dat soort informatie ook op zijn website te zetten om elk misverstand te voorkomen. Hoewel die informatie nu ontbreekt kan de consument omdat het maatwerk is geen beroep op het herroepingsrecht doen. Zijn klacht is ongegrond.

Geschillencommissie Thuiswinkel