Huis buiten makelaar om verkocht: hele factuur betalen

Handschudden

Zijn klachten over de dienstverlening van de makelaar hield de consument onterecht voor zich. Hij verkocht zijn woning zelf maar toen liep de termijn van de verkoopopdracht nog. Daarom heeft hij geen recht op korting op de in rekening gebrachte factuur.

Over de kwaliteit van de dienstverlening door de makelaar bij de verkoop van zijn woning is de consument ontevreden. De communicatie van de kant van de makelaar was stroef en op een aantal punten was de informatie over zijn woning op Funda niet actueel. Ook klaagt de consument over de onderhandelingen met de uiteindelijke koper. Het leek erop dat de makelaar zich als aankoopmakelaar opstelde. De consument moest naar zijn gevoel te veel concessies doen en uiteindelijk trok de wederpartij het bod in hoewel het verschil niet meer dan € 2.500,– bedroeg. Het hele proces vond telefonisch plaats.

Door al deze gebeurtenissen had de consument totaal geen vertrouwen meer in de makelaar. Om een onhoudbare situatie te voorkomen hield hij zijn mond en verkocht hij de woning buiten de makelaar om aan dezelfde wederpartij. De consument heeft een bedrag van € 1.274,– niet betaald en bij de
commissie in depot gestort. Hij wil een korting op de factuur van de makelaar.
De makelaar stelt dat de consument hem nooit op een tekortkoming heeft aangesproken. Ondanks zijn waarschuwing dat de koop niet door zou kunnen gaan wilde de consument per se aan de prijs vasthouden en trok de potentiële koper uiteindelijk zijn laatste bod in. Toen deze later contact zocht kon de makelaar hem niet bereiken. Na tien dagen bleek dat de consument de woning zelf aan die partij had verkocht.

Als al sprake zou zijn geweest van enige tekortkoming in de publicaties op Funda of in de communicatie had de consument volgens de commissie de makelaar van zijn klachten op de hoogte moeten stellen zodat deze daarop kon reageren. Dat heeft de consument om onjuiste gronden echter niet gedaan. Dat geldt ook voor het gevoel dat de makelaar zijn belangen onvoldoende behartigde. Uit het feitelijk verloop van de onderhandelingen blijkt volgens de commissie niet dat de makelaar tekort is geschoten. Met de klachten die hij bewust niet ter sprake heeft gebracht kan de consument achteraf niet aankomen.

Doordat hij de woning tijdens de looptijd van de opdracht buiten de makelaar om heeft verkocht heeft de consument zijn contractuele plicht geschonden. Daarom heeft hij geen recht op enige korting op de factuur van de makelaar. Het bedrag van € 1.274,– dat de consument bij de commissie in depot heeft gestort gaat naar de makelaar.

Geschillencommissie Makelaardij