Jacuzzi voldoet niet aan de eisen

Waterbubbels Freeimages/Zsuzsa N.K.

De ondernemer kan niet bewijzen dat het defect aan de jacuzzi door onjuist gebruik van de consument wordt veroorzaakt. Daardoor is er sprake van non-conformiteit. De ondernemer moet de jacuzzi met de daarbij gekochte onderhoudsproducten terugnemen en de consument de totale aankoopsom vergoeden.

De opblaasbare jacuzzi die een consument voor € 439,– heeft gekocht met daarbij voor € 142,– aan onderhoudsproducten, geeft al na 11 dagen een foutmelding zodat het apparaat niet meer gebruikt kan worden. De ondernemer verwijst haar naar de fabrikant die voor de serviceafhandeling zorgt. De service bestaat slechts uit telefonische adviezen en maanden later is het probleem nog niet opgelost. Wel wordt een nieuwe pomp opgestuurd, maar ook die verhelpt het euvel niet hoewel de consument steeds alle aanwijzingen en de handleiding heeft gevolgd.

Omdat een oplossing uitblijft ontbindt de consument per e-mail de koopovereenkomst. Drie weken later staat op haar voicemail een bericht van de ondernemer dat hij de jacuzzi na vier maanden gebruik niet terug neemt. De consument ziet niets in een onderzoek door de fabrikant in diens bedrijf. Zij wil restitutie van de aankoopprijs van de jacuzzi en van de onderhoudsproducten omdat zij daar niets meer aan heeft.

De foutmelding, zo heeft de ondernemer van de fabrikant begrepen, wees erop dat de pomp niet correct werkte. Bijna altijd komt dat doordat lucht in het systeem zit. Dit kan niet gebeuren als de handleiding wordt gebruikt. Om de consument tegemoet te komen heeft de fabrikant een nieuwe unit toegestuurd, maar die gaf al snel dezelfde foutmelding. Dat wijst op een gebruikersfout. Desondanks heeft de fabrikant aangeboden de unit voor nader onderzoek en reparatie op te halen, maar dit heeft de consument geweigerd. De ondernemer vindt dat van de fabrikant niet meer kan worden verwacht dan hij heeft gedaan.

Ook hij heeft zich ingespannen om het probleem op te lossen en veel tijd gestopt in contacten met de fabrikant om de consument te helpen. Nog steeds wil hij tot een onderlinge oplossing komen. Zo heeft hij de consument uitgenodigd een dag naar de fabrikant te komen om daar een instructie voor de goede bediening van de jacuzzi te krijgen. De vorderingen van de consument moeten echter worden afgewezen.

De door de commissie ingeschakelde deskundige meent dat het probleem kan worden verholpen als de ondernemer een goede servicemonteur de in werking zijnde jacuzzi laat onderzoeken en zo nodig de defecte onderdelen laat vervangen. De kosten daarvan zijn naar zijn inschatting overigens hoger dan het aankoopbedrag.

Een consument heeft, zo stelt de commissie, recht op een goed werkend product dat aan de eisen voldoet. Dat doet het niet als het binnen zes maanden na aankoop defecten vertoont, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat de defecten niet in het product zijn gelegen maar een andere, externe, oorzaak hebben die voor rekening van de consument komt.

Volgens de ondernemer heeft hij een deugdelijk product geleverd. De problemen zijn volgens hem ontstaan door onjuist gebruik. De consument daarentegen stelt dat zij alle aanwijzingen en de handleiding heeft gevolgd, maar de problemen bleef houden. De ondernemer heeft de jacuzzi niet onderzocht of laten onderzoeken zodat de oorzaak van het defect niet vaststaat. Daardoor ontbreekt zijn bewijs dat het om een externe oorzaak van het gebrek gaat. Er is sprake van non-conformiteit en de consument die de ondernemer vele malen in de gelegenheid heeft gesteld het gebrek te verhelpen, kan verlangen dat hij de jacuzzi terugneemt.

De commissie ontbindt, zoals de consument wil, de overeenkomst. Dat geldt ook voor de onderhoudsproducten. De ondernemer moet alle producten terugnemen en het totale aankoopbedrag van € 581,– aan de consument restitueren.

Geschillencommissie Webshop