Krappe beenruimte na renovatie toilet

De ondernemer was verplicht de consument te wijzen op de onvolkomenheden in haar ontwerp. Hij had haar moeten waarschuwen dat er na de renovatie van de toilet minder beenruimte zou zijn. Ook heeft hij met haar niet over een oplossing gesproken.

Over een aantal werkzaamheden aan haar woning is een consument ontevreden. Zo is bij de renovatie van het toilet de afvoer te ver naar voren geplaatst waardoor er te weinig beenruimte is. De ondernemer had haar daar op moeten wijzen. Voorts is de afwerking bij het bovenlicht in de keuken niet goed geschilderd. Bovendien staat de hoogte van de factuur hiervoor niet in verhouding tot de verrichte werkzaamheden, mede omdat ze zelf de benodigde verf heeft aangeleverd. Voorts wordt de muur van de schuur nat doordat de dakgoot verkeerd is bevestigd en water langs de goot sijpelt.

De ondernemer stelt dat hij in de toilet de afvoer naar voren moest plaatsen omdat er onder de vloer een strijkbalk zit. Het is niet mogelijk de strijkbalk doormidden te zagen zonder nadere voorzieningen te treffen. De consument heeft nooit over de beenruimte geklaagd maar komt daar mee nu er problemen zijn met de dakgoot en het bovenlicht. De dakgoot is opgehangen met door de leverancier geleverde draagbeugels. De consument is toegezegd dat de scharnieren van het uitzetraam worden vervangen, de scheuren aan de onderzijde van het raam worden hersteld en het raam opnieuw wordt geschilderd.

Wat betreft de renovatie van de toilet wijst de commissie erop dat de ondernemer op grond van de COVO2010 voorwaarden de consument erop had moeten wijzen dat er door de strijkbalk minder beenruimte zou zijn. Ook had hij moeten aangeven dat de beenruimte alleen hetzelfde zou blijven als de strijkbalk zou worden doorgezaagd, nadere voorzieningen zouden worden uitgevoerd en wat dat zou kosten. Anderzijds had de consument eerder haar klacht over de beenruimte bij de ondernemer moeten indienen. De commissie vindt niettemin dat een vergoeding van € 1.000,- redelijk is.

Op grond van de bevindingen van de ingeschakelde deskundige concludeert de commissie dat aan de binnenkant van het bovenlicht de sponning niet geheel is geschuurd. Het verfwerk is daardoor niet deugdelijk aangebracht. Deze klacht is gegrond. De ondernemer moet de herstelkosten, een bedrag van € 100,-, aan de consument betalen.

Gegrond is ook de klacht over de hemelwaterafvoer. De deskundige heeft vastgesteld dat de pvc mastgoot door de gebruikte beugels niet volledig tegen de gevel van de schuur aansluit. Er zit twee centimeter ruimte tussen. Hierdoor kan het zonnescherm dat tegen de achtergevel is gemonteerd niet volledig worden geopend en wordt de mastgoot geraakt. De draagbeugels moeten worden vervangen en dat kost volgens de deskundige € 266,-. De ondernemer moet dit bedrag aan de consument betalen omdat hij geen deugdelijk werk heeft geleverd.

Geschillencommissie Verbouwing en nieuwbouw