Leeftijd van te jonge consument niet gecontroleerd

Meisje met mobieljte aan haar oor (FreemImages-sanja gjenero)

De ondernemer heeft de leeftijd van de dochter van de consument niet gecontroleerd. Hoewel ze daarover niet de waarheid heeft verteld komt dat toch voor rekening en risico van de ondernemer.

Hoewel ze pas 16 jaar is sluit de dochter zonder toestemming van de consument een contract voor een mobiele telefoonaansluiting. De consument betaalt daarom een bedrag van € 120,– niet en deponeert dat bij de commissie. Volgens hem is er met de ondernemer geen oplossing te bereiken.

De ondernemer wijst erop dat de dochter toen zij een betalingsachterstand had hem vertelde dat haar ouders het abonnement met een verkeerde geboortedatum hadden aangevraagd. Pas later was er contact met de consument die verklaarde dat zijn dochter 16 jaar was en hij geen toestemming voor het abonnement had gegeven. Volgens de ondernemer is er sprake van valsheid in geschrifte. Pas nadat het niet mogelijk was een betalingsregeling overeen te komen riep de consument nietigheid van het contract in.

De commissie constateert dat de ondernemer met een minderjarige een contract is aangegaan, ook al heeft de dochter over haar leeftijd niet de waarheid verteld. De consument heeft daarom de overeenkomst op goede gronden vernietigd. Dat de ondernemer de identiteit van zijn contractpartner niet heeft geverifieerd blijft voor zijn rekening en risico. De consument is de ondernemer niets verschuldigd. Het in depot gestorte bedrag wordt aan hem gerestitueerd.

Geschillencommissie Telecommunicatiediensten