Leginstructies laminaat onvoldoende gevolgd

Laminaat leggen-shutterstock

In de verpakking van laminaat zitten altijd leginstructies. De ondernemer heeft zich daar onvoldoende aan gehouden. Hij moet een nieuwe vloer leggen en de consument een schadevergoeding betalen.

Eerst hoogteverschillen en later gebroken verbindingen aan de kopse kant. Dat is de klacht van een consument over de laminaatvloer die de ondernemer heeft gelegd.

Volgens de ondernemer is dat gebeurd omdat de consument een half jaar afwezig is geweest. Dan hoopt het vocht zich door onvoldoende of geen ventilatie in het laminaat op.

De door de commissie ingeschakelde deskundige vindt het echter aannemelijk dat het merendeel van de klachten wordt veroorzaakt doordat de ondervloer onvoldoende indrukweerstand heeft. Niet is uit te sluiten dat ook de vlakheid van de bouwvloer een rol speelt. In ieder geval heeft de ondernemer de door de fabrikant voorgeschreven leginstructies niet of onvoldoende opgevolgd. Daardoor is op veel plaatsen schade aan de klikverbinding ontstaan. Het intrekken van vocht als oorzaak van de vervormingen sluit de deskundige uit.

Het demonteren van dit type laminaatvloeren is erg risicovol omdat hele rijen laminaat over de volle lengte van de kamer en in één rechte lijn uitgenomen moeten worden. Daarna kunnen de kopse naden, vlak liggend op de vloer, uit elkaar geschoven worden. Blijven de delen niet in het juiste vlak, dan beschadigt de klikverbinding al snel en is dat niet goed te zien. Later kunnen hierdoor opnieuw problemen ontstaan. Het vervangen van de gehele vloer is dan ook de meest reële optie. Bij hergebruik van de ondervloer moet een ander en duurder soort laminaat worden gebruikt met sterkere klikverbindingen. Bij een nieuwe ondervloer met meer indrukweerstand is een gelijkwaardig

laminaat mogelijk.

De commissie neemt de bevindingen van de deskundige over. De ondernemer heeft onvoldoende gepresteerd. Het leggen van de door hem geleverde vloer is in beginsel voor zijn risico. Dat geldt ook voor het vochtgehalte van de vloer. De ondernemer wordt verondersteld dit te meten en alleen te werken met toegestane waarden. Dit heeft hij onvoldoende gedaan. Dit geldt ook voor de inschatting van de bouwvloer. Het werken hierop is in beginsel eveneens voor risico van de ondernemer.

Het verweer van de ondernemer dat de klachten zijn ontstaan door onvoldoende ventilatie van de vloer acht de commissie onvoldoende steekhoudend. De commissie kent de consument een schadevergoeding van € 1.500,– toe. Bovendien moet de ondernemer kosteloos de oude vloer verwijderen en inclusief de ondervloer een nieuwe vloer leggen. Dit keer wel conform de eisen van de fabrikant.

Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen