Leiphotinia ipv Leilinde, heeft de hovenier de verkeerde bomen geplant?

  • Home >>
  • Tuin >>

De drie Photinia’s die de ondernemer tijdens de renovatie heeft geplant zijn geen verkeerde bomen. Ze staan in de offerte. Door de slechte kwaliteit is een boom afgestorven. Die moet de ondernemer vervangen.

Behalve dat de ondernemer na de tuinrenovatie waarvoor de consument € 6.200,– moet betalen 18 dure tegels mee terug heeft genomen maar niet in het eindbedrag heeft verrekend, heeft hij volgens de consument ook drie verkeerde leibomen geplaatst. Van deze Photinia’s is er ondanks de goede verzorging een binnen één jaar dood en één bijna dood. De ondernemer weigert echter in strijd met de garantie kosteloos nieuwe bomen te leveren en te planten.

De ondernemer is van mening dat hij de juiste bomen heeft geleverd. Deze soort staat in de koopovereenkomst. De consument wilde groenblijvende bomen, maar een leilinde is dat niet. De consument heeft hem zo laat over de problemen met de bomen geïnformeerd dat hij niet meer in de gelegenheid was er iets aan te doen. Ook wat betreft het goed verzorgen van de bomen is de consument nalatig geweest. Hij kan dus geen beroep op garantie doen.

Omdat de consument het plantvak heeft vergroot zijn minder tegels verwerkt dan geoffreerd. De tegels waren echter al aangevoerd en moesten dus weer worden afgevoerd. Er zijn sowieso meer tegels aangevoerd dan nodig was omdat de ondernemer per vastgestelde eenheid moest bestellen en er volgens het oorspronkelijke tuinontwerp sprake zou zijn van veel zaagwerk. Door de wijziging kon met hele tegels worden gewerkt.

Volgens de door de commissie ingeschakelde deskundige voldoet de leivorm van de drie geleverde Photinia’s waarvan er een dood is niet aan de norm van de leibomen zoals die in de prijsaanbieding werden aangeboden. De afgestorven boom heeft bovendien weinig haarwortels of vertakkingen en de wortelpruik is te klein. Daardoor heeft de boom onvoldoende water kunnen opnemen en zijn de bladeren verdroogd en afgestorven. Herstel is mogelijk door de drie Photinia’s te verwijderen en door nieuwe voorgeleide leibomen in de goede maat en conform de kwaliteitsnormen te vervangen. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van drie leilinden Tillia pallida.

De commissie staat eerst voor de vraag of de ondernemer al dan niet de verkeerde soort bomen heeft geleverd. In de offerte staat uitdrukkelijk dat drie stuks lei Photinia’s worden geplant. De partijen verschillen niet van mening over de leivorm, wel over het soort boom. De ondernemer ontkent dat de consument een foto heeft getoond van leilindes en toen is overeengekomen dat hij deze bomen zou leveren. De commissie kan dat daarom niet als een vaststaand feit aannemen. Bovendien wilde de consument groenblijvende bomen. Een Photinia is dat wel, een leilinde niet.

Dat een van de bomen door een gebrekkige kwaliteit is afgestorven rekent de commissie de ondernemer wel aan. Daarom moet hij een nieuwe boom planten. De commissie is het niet met de deskundige eens dat alle bomen moeten worden vervangen.

De verwijten van de consument voor zover die betrekking hebben op de geleverde tegels treffen geen doel. De offerte vermeldt 15 m² tegels terwijl de deskundige heeft vastgesteld dat 13 m² is gelegd. Los van de verklaring die de ondernemer daarvoor heeft gegeven is deze afwijking volgens de commissie niet ongebruikelijk groot. Van een tekortkoming die de ondernemer kan worden aangerekend is geen sprake. Tijdens de zitting van de commissie is gebleken dat de consument een bedrag van € 375,– niet heeft betaald. Hij moet dit alsnog aan de ondernemer betalen.

Geschillencommissie Groen