Lopende huurovereenkomst ligplaats te laat opgezegd

Mondeling en direct daarna annuleert een consument schriftelijk om gezondheidsredenen half november zijn jaarligplaats in de jachthaven. Maar volgens de ondernemer heeft hij de overeenkomst te laat opgezegd en moet hij de huur van het gehele jaar daarop betalen. De consument is het daarmee niet eens. Hij beroept zich op de HISWA voorwaarden op grond waarvan hij meent dat hij niet het hele jaar maar de helft hoeft te betalen. Bovendien heeft hij de ligplaats direct leeg gelaten en komt hij er ook niet meer terug zodat hij ook de toeristenbelasting niet verschuldigd is en geen vergoeding voor de aansluiting voor elektra hoeft te betalen. De consument betaalt een bedrag van € 2.095,- niet en stort dat bij de commissie in depot.

De ondernemer handhaaft zijn standpunt dat de consument de jaarhuur te laat heeft opgezegd. De opzegtermijn van drie maanden was al verstreken. De consument wil maar de helft van het liggeld betalen en beroept zich daarbij ten onrechte op de opzegvoorwaarden die betrekking hebben op annulering binnen drie maanden tot twee weken voor het ingaan van de nieuwe huurperiode. In de HISWA voorwaarden staat echter duidelijk dat dit alleen geldt bij het aangaan van de eerste huurovereenkomst. Uit coulance is de ondernemer bereid de in rekening gebrachte toeristenbelasting en de vergoeding voor de aansluiting voor elektra te crediteren.

De commissie vindt eveneens dat het om een doorlopende en geen eerste huurovereenkomst gaat. Als voor de eerste maal een overeenkomst is gesloten en de consument zich alsnog wil terugtrekken voorzien de HISWA voorwaarden in een annuleringsregeling. De hoogte van de annuleringskosten die de consument dan moet betalen hangt af van het moment waarop hij annuleert.

Bij een reeds lopende overeenkomst is de opzegtermijn drie maanden voor het ingaan van de nieuwe periode, in dit geval lopend van 1 januari tot 31 december van elk jaar. Wordt te laat opgezegd, dan is de consument aan een nieuwe periode gebonden en wordt de oude overeenkomst op dezelfde voorwaarden voortgezet. Aangezien de overeenkomst al een aantal jaren loopt oordeelt de commissie dat de consument te laat heeft opgezegd en dat hij de huur van een volledig jaar moet betalen. Daarop brengt de commissie het aanbod van de ondernemer in mindering wat betreft de in rekening gebrachte toeristenbelasting en de vergoeding voor de aansluiting voor elektra. Dat is een bedrag van € 154,-.

Geschillencommissie Waterrecreatie