Motorbroek niet bestand tegen hitte van de motor

Motorbroek

Hoewel het een motorbroek uit de hogere prijsklasse is, ontstaan er snel verkleuringen en slijtageplekken. Daarmee voldoet de broek volgens de commissie niet aan de verwachtingen die de consument mocht hebben. De commissie ontbindt de overeenkomst. De consument geeft de broek aan de ondernemer terug en krijgt van hem het aankoopbedrag terug.

De consument stelt zich op het standpunt dat zij, zeker van een broek uit de hogere prijsklasse, mag verwachten dat bij normaal gebruik geen schade ontstaat. Zij heeft geen abnormale zithouding en de motorbroek moet bestand zijn tegen de hitte van de motor. Dat is juist een van de noodzakelijke eigenschappen van een motorbroek. Als de broek niet tegen de hitte van de motor bestand is had de ondernemer haar daarover moeten informeren. De consument beroept zich op non-conformiteit en dwaling.

Volgens de ondernemer heeft hij conform de overeenkomst een wind- en waterdichte broek geleverd. De verkleuring is ontstaan door de hitte van het motorblok in combinatie met de houding van de consument op de motor.

De commissie stelt vast dat de nieuwe broek dezelfde problemen vertoont als de eerder aangeschafte broek. Er is sprake van verkleuring en slijtage. Aan het niet verder onderbouwde verweer van de ondernemer dat de slijtage is te wijten aan de zithouding van de consument gaat de commissie voorbij. De broek voldoet niet aan de overeenkomst en de verwachtingen die de consument bij een normaal gebruik mocht hebben. Bovendien is het een motorbroek in de hogere prijsklasse.

Door dit gebrek heeft de consument recht op het ontbinden van de koopovereenkomst. Dit betekent dat de consument de broek terug geeft aan de ondernemer, die haar bij ontvangst van de broek een bedrag van € 459,– betaalt.

Geschillencommissie Tweewielers