Navigatiesysteem de weg kwijt?

Weinig plezier heeft een consument van het navigatiesysteem dat allerlei kuren vertoont. Zij krijgt twee keer een vervangend exemplaar, maar die vertonen dezelfde gebreken. Aan een derde keer heeft ze geen behoefte. Volgens de commissie maakt ze terecht aanspraak op ontbinding van de koopovereenkomst. Ze krijgt het volledige aankoopbedrag van de ondernemer terug.

Van meet af aan heeft een consument problemen met het navigatiesysteem dat zij heeft gekocht. Het loopt telkens vast en de GPS weergave werkt niet. Zij legt haar klacht aan de ondernemer voor en die geeft uiteindelijk acht maanden later een nieuw vervangend apparaat. Dat vertoont echter dezelfde gebreken. De consument brengt het naar de ondernemer voor reparatie, maar krijgt na een paar weken te horen dat het apparaat niet is te repareren en dat ze weer een nieuw exemplaar kan krijgen. Daar heeft ze echter geen vertrouwen in. Bovendien wil de ondernemer haar geen nieuwe garantie geven omdat het een vervangend apparaat is. Als het stuk gaat moet ze ermee naar de fabrikant. De consument haalt daarom het derde vervangend apparaat niet op. Ze heeft er schoon genoeg van en wil dat de overeenkomst wordt ontbonden en de ondernemer haar het aankoopbedrag van € 132,- vergoedt, evenals € 17,- voor reis-, parkeer- en telefoonkosten.

De ondernemer stelt dat het om een kosteloze omruiling gaat. De wettelijke garantie van 24 maanden gaat niet opnieuw in, wel de fabrieksgarantie van 24 maanden. Omdat het gekochte en de vervangende apparaten telkens defecten vertoonden en niet konden worden gerepareerd staat het voor de commissie vast dat ze niet voldeden aan wat de consument op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. In zo’n geval moet de ondernemer het apparaat kosteloos herstellen of vervangen. Aan deze verplichting heeft de ondernemer voldaan, maar dat wil niet zeggen dat hij voor het vervangend apparaat ook een afzonderlijke nieuwe wettelijke garantietermijn moet geven. Wel vindt de commissie dat de ondernemer niet adequaat jegens de consument heeft gehandeld door telkens een ander standpunt over de wettelijke garantie in te nemen. Daarbij komt dat hij niet in staat is geweest het gekochte en de vervangende apparaten te repareren waardoor de consument voor de derde keer vervanging is voorgesteld.

De consument heeft nauwelijks profijt van de apparaten gehad. Een groot aantal weken had ze helemaal geen navigatiesysteem, was de informatie van de ondernemer onduidelijk en heeft ze geen enkel vertrouwen meer in zowel de ondernemer, als het apparaat.

Op grond daarvan maakt zij volgens de commissie terecht aanspraak op ontbinding van de overeenkomst. Dat betekent dat het apparaat eigendom is en blijft van de ondernemer die op zijn beurt het aankoopbedrag van € 132,- aan de consument moet terugbetalen. Op basis van het reglement van de commissie komen de kosten die de consument heeft gemaakt voor haar eigen rekening.

Geschillencommissie Elektro