Online reservering voor kattenhotel geldt als ‘koop op afstand’

Kat

Doordat de consument voor zijn kat online een verblijf in een kattenhotel heeft gereserveerd is er sprake van ‘koop op afstand’ en is er een bedenktijd van 14 dagen. Aangezien de consument binnen deze periode zijn reservering heeft geannuleerd moet de ondernemer de annulering respecteren.

Online reserveert een consument voor zijn kat een verblijf van een paar weken in een kattenhotel, maar hij annuleert de reservering de volgende dag voordat hij de schriftelijke bevestiging van de ondernemer heeft ontvangen. Volgens de ondernemer is annuleren niet mogelijk. De consument betaalt een bedrag van € 284,– niet en deponeert dat bij de commissie.

De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.

Naar het oordeel van de commissie zijn de algemene voorwaarden waarop de ondernemer zich beroept niet in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de branche.
Overigens kunnen algemene voorwaarden niet in strijd met de wet zijn. Omdat de consument via internet heeft gereserveerd is er sprake van ‘koop op afstand’. Daarvoor geldt een bedenktermijn
van 14 dagen. Aangezien de consument de reservering binnen deze termijn heeft geannuleerd moet de ondernemer de annulering respecteren.

De klacht van de consument is gegrond. Het door hem in depot gestorte bedrag van € 284,– wordt aan hem gerestitueerd.

Geschillencommissie Gezelschapsdieren (commissie gestopt)