Ontbreken beugels oorzaak verzakking riool

Al acht jaar komen de consument en de ondernemer er niet uit wat de oorzaak van het verzakken van het riool is en wie voor de herstelkosten moet opdraaien. De commissie rekent het de ondernemer aan. Zo heeft hij geen beugels onder de riolering bevestigd wat de verzakking had kunnen voorkomen. De ondernemer moet voor eigen rekening het herstel uitvoeren, inclusief de kosten van de overige daarbij behorende werkzaamheden.

In 2005, ruim een jaar nadat in een nieuwbouwwoning de ondernemer de riolering, het sanitair en de c.v. heeft aangelegd, raakt een van de vier toiletten geregeld verstopt. Uit een cameraonderzoek dat de consument laat uitvoeren blijkt dat de riolering onder de woning is verzakt en lager is komen te liggen dan de aansluiting op het straatriool. De ondernemer wil een aftakking buiten het woonhuis om maken maar alleen het plaatsen voor zijn rekening nemen en niet de overige kosten, zoals het graafwerk, het aanpassen van de tuin en het opnieuw aanleggen van de bestrating. De consument wil dat de ondernemer het gebrek kosteloos herstelt en de daarmee samenhangende kosten vergoedt.

Bovendien ontbreken de overeengekomen vorstvrije buitenkranen en hebben de baden en douches niet tegelijk voldoende warm water.

Volgens de ondernemer blijkt uit het cameraonderzoek niet wat de oorzaak van de verzakking onder de woning is. Hij meent dat hij de consument een redelijk voorstel heeft gedaan om het probleem op te lossen. Bij de oplevering was de riolering in orde. Na de eerste klacht, acht jaar eerder, is een papierprop verwijderd maar is niets opgemerkt over een verzakking. Vervolgens is de riolering acht jaar open gebleven. Het water van de dubbele wasbak en de douche loopt wel goed weg en nu komt er ineens weer een klacht. De ondernemer stelt dat hij niet kan beoordelen of de verzakking wel of niet in tien jaar is ontstaan.

De klachten over de buitenkranen en de c.v.-ketel zijn nieuw voor hem. De ondernemer heeft tien jaar service en onderhoud aan de installatie gepleegd en in die tijd heeft de consument zich hier nooit over beklaagd.

De door de commissie ingeschakelde deskundige constateert na het zien van de inspectiefilm dat op een afstand van 24,50 meter vanaf de achterzijde van het huis de riolering is verzakt. De riolering onder het huis moet worden afgesloten, waarna de riolering van het toilet en de badkamer opnieuw kan worden aangesloten op de riolering van de afvoer van het schuurtje.

De commissie merkt op dat de consument in 2005, zo’n twee jaar na oplevering van de woning, voor het eerst een verstopping van de rioolbuis heeft geconstateerd. In juli 2012 meldde hij de ondernemer in een e-mail dat het probleem al jaren speelt en dat de oplossing, het doorspuiten van de leiding via de ontluchter, verre van ongebruikelijk is. De commissie leidt hieruit af dat er tussen 2005 en medio 2012 herhaaldelijk contact over het probleem is geweest, zodat de klacht die in 2012/2013 speelt een voortzetting is van de klacht uit 2005.

Het is daarom aannemelijk dat de verzakking die in 2013 is geconstateerd, er al langere tijd is geweest. Bovendien is de afvoerleiding onder de woning niet gebeugeld. Door de laag tempex die op de leiding is gelegd was dat niet eenvoudig maar niet onmogelijk. Verzakking van de riolering had daarmee voorkomen kunnen worden. De commissie rekent de ondernemer de verzakking daarom aan. Wanneer de ondernemer de gebreken moet herstellen moet hij ook de optredende gevolgschade en de daarbij behorende kosten voor zijn rekening nemen. Hij moet het gebrek derhalve voor zijn rekening herstellen, dus inclusief de kosten voor het benodigde grond- en bestratingwerk.

Geschillencommissie Installerende bedrijven