Partijen kunnen niet meer door één deur

De consument heeft de ondernemer voldoende gelegenheid gegeven de gebreken te herstellen, maar het resultaat was niet goed. Omdat de consument en de ondernemer niet meer goed door één deur kunnen kiest de commissie voor een financiële oplossing.

Een consument heeft nogal wat klachten over een aantal uitgevoerde kluswerkzaamheden. Van de rekening van € 24.250,- betaalt hij daarom € 5.350,- niet. Dat bedrag stort hij bij de commissie in depot. De laminaatvloer vertoont diverse gebreken, bij de afzuigkap is het plafond scheef, tussen de afzuiger en de afzuiginstallatie zit een verkeerde pijp. De nietjes steken uit de plinten of hebben grote gaten gemaakt, het gat voor het nieuwe toilet is met stukken plastic onprofessioneel gedicht, de ophanging van de grote pvc afvoerpijp is kapot, een tweede reeds bestaand gat is gedicht met pur schuim en een balk, het gat voor de afzuigkap is veel te groot en de schuifdeur is niet behoorlijk geplaatst.

Ook is er nog een geschil over de rekening voor meerwerk van € 949,-. Volgens de consument was dit werk in de offerte opgenomen of heeft hij er geen opdracht voor gegeven. Zo heeft de ondernemer eigenmachtig een vorstvrije aftapkraan geplaatst.

Het is de ondernemer niet gelukt het resultaat te verbeteren. Nakoming/herstel door de ondernemer ziet de consument dan ook niet meer zitten. Een derde zal alles op orde moeten maken. Volgens de consument heeft de ondernemer de ondervloer niet goed op hoogteverschillen gecontroleerd voordat hij het laminaat ging leggen. Hij heeft nog wel geprobeerd de ruimtes onder het laminaat op te vullen, maar dat is niet gelukt. De consument heeft in afwachting van de beslissing van de commissie de ondernemer niet meer voor herstelwerk toegelaten. Hij wil gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en een schadevergoeding.

Van enige toerekenbare tekortkoming is volgens de ondernemer geen sprake. De consument heeft welbewust het risico op vervorming van de laminaatvloer geaccepteerd en kan de schade nu niet bij de ondernemer neerleggen. Ook meent hij dat hij niet in verzuim is geraakt omdat de consument herstel heeft tegengehouden door afspraken af te zeggen. Het meerwerk heeft de consument opgedragen. Hij moet het dus betalen. Zo werd bij het verwijderen van de keuken duidelijk hoe het leidingverloop was en bleek een aftapkraan onontbeerlijk. Het meerwerk moest worden uitgevoerd en de consument heeft het stilzwijgend goedgekeurd. De ondernemer ziet het ook niet meer zitten dat hij het herstelwerk uitvoert omdat hij en de consument niet goed meer door één deur kunnen.

Deskundige
Volgens de door de commissie ingeschakelde deskundige vertoont de laminaatvloer veel gebreken. De vloer kan niet vrij bewegen en staat onder spanning omdat de keuken erop is geplaatst. Op diverse plekken komt de vloer daardoor omhoog. Bovendien is de hoogte van de ondervloer niet overal gelijk. Gaten om de leidingen zijn niet afgewerkt, de plakplinten laten los en de hoogte van kopse aansluitingen van de laminaatdelen wisselt.

De buis bij de wasemkap wordt wel meer toegepast als de ruimte tussen het plafond en de bovenkasten te kort is. De afwerking is echter slordig. Op enkele plekken zijn de schietgaten van het niet- of spijkerpistool groot of steken nietjes uit. Ook de afdekking van het nieuwe gat voor het toilet had netter en beter gekund. Door de vilten afwerking loopt de schuifdeur stroef.

Volgens de deskundige moeten enkele zaken worden hersteld. De grootste herstelpost is het laminaat. De ondervloer moet worden uitgevlakt en het is beter een nieuwe vloer te leggen omdat bij het verwijderen van de bestaande vloer veel beschadigingen ontstaan.

Tekort geschoten
Voor de commissie staat het vast dat de ondernemer op de punten die de deskundige heeft aangedragen en die moeten worden hersteld toerekenbaar tekort is geschoten. Zo heeft hij de laminaatvloer niet op een goede ondergrond gelegd. Na inspectie van de ondergrond had hij moeten stoppen om de consument de ondergrond geschikt te laten maken of dat als opgedragen meerwerk zelf te doen.
De algemene voorwaarden verplichten de ondernemer over onvolkomenheden met de consument te overleggen. Hij heeft dit echter niet gedaan met slecht werk tot gevolg en dat kan hij de consument niet verwijten. Uit de ernst en de omvang van de tekortkomingen aan de vloer was duidelijk dat de ondernemer in verzuim was. Bovendien heeft de consument hem voldoende gelegenheid gegeven de gebreken te verhelpen, echter zonder goed resultaat. Van de consument kon niet worden verlangd dat hij de ondernemer vervolgens nog een nieuwe termijn zou geven om de vloer te herstellen. Daarmee was en bleef de ondernemer in verzuim.

Matige verstandhouding
Omdat de consument herstel door de ondernemer niet meer ziet zitten en de commissie tijdens de zitting heeft kunnen vaststellen dat de verstandhouding tussen beide partijen matig is, lost de commissie het geschil financieel op. De ondernemer is hiermee uiteindelijk ook akkoord gegaan. Bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding volgt de commissie de berekening van de deskundige die uitkomt op in totaal € 2.698,-. De commissie gaat er daarbij vanuit dat een deel van het laminaat weer kan worden gebruikt. De kosten van het egaliseren van de vloer vallen buiten de vergoeding omdat de consument dat als meerwerk had moeten betalen als de ondernemer bij hem tijdig over de gebreken aan de bel had getrokken. Wel krijgt de consument een vergoeding van € 250,- voor onvoorziene kosten en dergelijke.

De commissie wijst het bezwaar van de consument tegen de kosten voor meerwerk af. Hij heeft al dan niet stilzwijgend met het onontbeerlijke meerwerk ingestemd. De noodzaak daarvan werd duidelijk nadat de keuken was verwijderd en het leidingverloop naar de buitenkraan duidelijk werd. Uit niets blijkt dat de consument toen meteen bezwaar heeft gemaakt.

Geschillencommissie Klussenbedrijven