Schilderwerk slordig en onzorgvuldig uitgevoerd

Schilder verft raamkozijn

Het schilderwerk is volgens de commissie slordig en onzorgvuldig uitgevoerd, maar niet alle verwijten van de VvE zijn terecht. Omdat het herstelwerk voor de ondernemer geen optie meer is en de VvE er ook niet op heeft aangedrongen, stelt de commissie een vergoeding vast.

Het schilderwerk is wat de VvE betreft niet deugdelijk uitgevoerd. Daarom wordt van de rekening van € 6.151,– een bedrag € 1.230,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. Volgens de VvE vertoont het schilderwerk druipers, spikkels en klodders en is een deel van het werk helemaal niet geschilderd. Het schilderwerk bladdert en schilfert, ruiten zijn beschadigd, de kit is niet netjes bijgewerkt en het lood is niet netjes teruggebracht. Het klopt dat de ondernemer heeft geadviseerd de neggekanten met cement af te werken. Een proefstukje zat er recht en strak in, maar het uiteindelijke resultaat is niet goed. De kit zit schots en scheef en het onderliggende cement is niet verwijderd. De VvE verlangt herstel van de gebreken.

De ondernemer is van mening dat hem geen verwijt treft. Hij heeft nooit erkend aansprakelijk te zijn, hoewel hij toegeeft dat hier en daar wat steken zijn gevallen. Tegen zijn advies in moesten de neggekanten na het schilderwerk worden gekit en dat is volgens de opdracht uitgevoerd. In de offerte staat niets over het verwijderen van het cement onder de kit. De discussie daarover ontstond pas nadat het werk al was gedaan. Normaliter wordt alleen het loszittende cement verwijderd. De kosten voor het kitten zijn niet in rekening gebracht.

De verfsmet op de vensterbanken en de muren is van eerdere werkzaamheden. Ook de schade aan de ruiten is niet door de ondernemer veroorzaakt. De krassen kunnen ook zijn ontstaan bij het plaatsen van het dubbelglas of van de glaslatten. Uit coulance is aangeboden de ruit te laten polijsten.

Volgens de ondernemer is genoeg geprobeerd om alle problemen op te lossen, maar blijft de VvE ontevreden. Gezien de moeizame relatie is aangeboden ook de laatste factuur te crediteren en uit elkaar te gaan. Dan heeft de VvE in totaal voor ongeveer € 1.500,– gecrediteerd gekregen.

De door de commissie ingeschakelde deskundige meent dat het schilderwerk niet voldoende vakkundig is uitgevoerd. Er is niet goed opgezuiverd bij met name de dakgoten, daklijsten, klossen en dakkapellen. De in de offerte uitvoerig omschreven werkzaamheden zijn in de praktijk niet of onvoldoende ingezet en een betere voorbehandeling had een strakker schilderwerk opgeleverd. Nu vertoont het scheuren en oneffenheden, is er sprake van veel verfsmet wat duidt op een zeer slordige uitvoering, is op sommige plekken niet of onvoldoende geschilderd, zijn naden en kieren niet overal afgedicht, is geen geschikte hechtprimer gebruikt en staat de kit op de neggekanten van de kozijnen niet overal strak doordat de oude cementvoeg niet of niet genoeg is verwijderd. Als indicatie voor de kosten van de herstelwerkzaamheden noemt de deskundige een bedrag van € 3.215,–.

Ook volgens de commissie is het schilderwerk slordig en onzorgvuldig uitgevoerd, maar niet alle verwijten van de VvE zijn terecht. Zo is een groot deel van de verfsmetvlekken bij eerdere schilderbeurten ontstaan. Omdat niet exact valt vast te stellen voor welk deel de ondernemer verantwoordelijk is, moet hij de helft van de door de deskundige geschatte herstelkosten betalen. Ook volgt de commissie het verweer van de ondernemer ten aanzien van de ruitschade. De krassporen staan in de lengte op de ruit en zijn dus niet bij het machinaal schuren ontstaan. Evenmin is gebleken dat een multiplex aftimmerstrookje door toedoen van de ondernemer is afgebroken. Als hij dat wegens houtrot had moeten vervangen zou hij dat als meerwerk in rekening mogen brengen. De reparatie komt voor rekening van de VvE.

Volgens de commissie heeft de deskundige de kosten van een steiger die voor de herstelwerkzaamheden nodig is, te laag geschat. De commissie komt op een hoger bedrag uit. Omdat het herstelwerk voor de ondernemer geen optie meer is en de VvE er ook niet op heeft aangedrongen, stelt de commissie een vergoeding van € 2.942,– vast. Daarmee kan de VvE het benodigde herstelwerk laten uitvoeren. Van dit bedrag heeft de VvE al € 258,– ontvangen in de vorm van een creditering voor het kitwerk. Resteert een bedrag van € 2.684,–. Omdat de ondernemer bereid is de openstaande factuur te crediteren wordt het in depot gestorte bedrag aan de VvE terugbetaald en moet de ondernemer nog € 1.454,– aan de VvE betalen.

Geschillencommissie Schilders, Behangers en Glaszetbedrijven