Stopzetting OV-chipkaart niet gecontroleerd: drie boetes

NS-kaartjesautomaat

De consument ging er te goeder trouw van uit dat zij het studentenreisproduct had stopgezet. Zij heeft echter niet gecontroleerd of dat ook daadwerkelijk was gebeurd. Dat leidde tot drie boetes. Een hard gelag, vindt de commissie, maar dat risico heeft de consument zelf genomen.

In verband met haar zwangerschap beëindigt de consument haar opleiding Kunstzinnige Therapie. Omdat ze daardoor niet meer voor het studentenreisproduct in aanmerking komt stopt ze dat bij een ophaalautomaat van de ondernemer en wordt de stopzetting op het scherm bevestigd. De consument gaat er daarom in goed vertrouwen vanuit dat ze aan haar verplichtingen heeft voldaan en controleert bij DUO niet of het studentenreisproduct daadwerkelijk is stopgezet. Kennelijk is dat niet het geval want ze krijgt drie boetes van € 97,– en daar is ze het niet mee eens.

Volgens de ondernemer is het niet mogelijk dat de stopzetting is geslaagd maar administratief niet goed is verwerkt, want later heeft de consument wel met succes het studentenreisproduct stopgezet. Dat betekent dat de eerste poging is mislukt of niet heeft plaatsgevonden. Vijf dagen na een succesvolle stopzetting waarbij het product onmiddellijk van de kaart wordt verwijderd, kan bij DUO worden gecheckt of de stopzetting is geregistreerd.

Hoewel de commissie aanneemt dat de consument te goeder trouw meende dat het stopzetten bij de ophaalautomaat was geslaagd heeft zij een risico genomen door niet te controleren of dat ook werkelijk zo was. Die controle wordt op de internetsite van het studentenreisproduct aanbevolen. De drie boetes waren daarom voor de consument een hard gelag. Toch kan de balans niet in haar voordeel doorslaan.

Het is de consument ook niet gelukt de boetes te ontlopen door een correctie van de stopzetdatum aan te vragen. Het gaat de ondernemer in dat kader niet zo zeer om de vraag óf het product is stopgezet, maar veeleer of de stopzetting daadwerkelijk tijdig heeft plaatsgevonden. Volgens de commissie is dat een plausibele uitleg. De klacht van de consument is ongegrond.

Geschillencommissie Openbaar vervoer