‘Terror konijnen’ knagen hok kapot

Bij de aanschaf van een konijnenhok heeft een consument geen rekening gehouden met het bovenmatig knagen van zijn twee konijnen. Dat ze daardoor het hok slopen houdt niet in dat het hok niet aan de eisen voldoet.

Het hok voor twee konijnen dat een consument voor € 152,- heeft gekocht, is niet tegen konijnen bestand. Ze knagen het hok kapot. De trap is al bijna weg en door het knagen komen spijkers naar buiten waaraan de konijnen zich kunnen verwonden. Het zal niet lang meer duren of het gaaswerk valt eruit en dan ontsnappen de konijnen.

De consument brengt zijn klacht over bij de ondernemer, maar die wil het hok niet terugnemen en het aankoopbedrag restitueren. Wel wil hij een tegoedbon geven waarmee de consument speelgoed voor zijn konijnen kan aanschaffen, maar dat lost volgens de consument niets op. Het ligt niet aan de konijnen, het hok is ondeugdelijk. Als het hok niet tegen knagen bestand was had de ondernemer hiervoor voor de koop moeten waarschuwen. Een hok dat beter tegen knagen bestand is dan een hok van hout is duurder en minder mooi. Een aanbod een dergelijk hok tegen de inkoopprijs te kopen vindt de consument alleen acceptabel als hij er niet op hoeft toe te leggen.

Volgens de ondernemer kan de consument zich niet op het herroepingsrecht beroepen omdat het hok zich niet meer bevindt in de originele staat respectievelijk verpakking. Bovendien voldoet het hok aan de vereisten. Het is geschikt voor normaal gebruik door konijnen, maar de konijnen van de consument vertonen geen normaal, gemiddeld gedrag. Wellicht krijgen ze te weinig aandacht of afleiding waardoor ze uit verveling gaan knagen. Uit coulance is de consument een tegoedbon van € 20,- aangeboden waarmee hij speelgoed voor de konijnen kan aanschaffen.

De ondernemer stelt dat geen enkel houten konijnenhok volledig knaagbestendig is. In de praktijk levert dat echter geen problemen op. Er zijn nooit klachten binnengekomen. Ook volgens de fabrikant voldoet het hok aan alle eisen. Bij alle konijnenhokken die de ondernemer heeft verkocht heeft hij deze klacht niet eerder gekregen. Een klein percentage konijnen knaagt zich overal doorheen. Die worden gekscherend ‘terror konijnen’ genoemd. De ondernemer is bereid uit te zoeken of dezelfde fabrikant konijnenhokken van een ander materiaal levert. Indien dat zo is kan de consument zo’n hok voor inkoopprijs krijgen.

De commissie wijst erop dat een koper recht heeft op een deugdelijk product dat voldoet aan de eisen die er redelijkerwijs aan te stellen zijn. Iedere tekortkoming in de nakoming geeft de wederpartij in beginsel het recht de overeenkomst te ontbinden. Volgens de commissie is het hok geschikt voor het ‘gemiddelde konijn’ en heeft het er alle schijn van dat de konijnen van de consument in een buitencategorie vallen doordat ze bovengemiddeld knagen. De verantwoordelijkheid voor dit afwijkende gedrag kan niet bij de ondernemer worden gelegd. Ook heeft de consument niet om een hok gevraagd dat tegen knaaglustige konijnen bestand is. Hij kan de ondernemer daarom niet verwijten dat deze hem niet heeft geïnformeerd. Er zijn dus geen gronden voor de door de consument gewenste ontbinding van de overeenkomst. De klacht van de consument wordt afgewezen.

Geschillencommissie Thuiswinkel