Verbruik door gebrek aan medewerking terecht geschat

Radiatormeter

Doordat de consument een aantal jaren niet aan het vervangen van de radiatormeters heeft meegewerkt heeft de ondernemer terecht zijn verbruik over deze periode geschat. Volgens de consument is zijn verbruik veel lager, maar de commissie oordeelt dat hij deze situatie zelf in de hand heeft gewerkt.

De jaarafrekening waarop staat dat hij € 917,– moet nabetalen, kan volgens de consument niet juist zijn. Hij deponeert dit bedrag bij de commissie. De consument betaalde al een hoog maandbedrag van € 165,–. Hij is alleenstaand en verwarmt uitsluitend de huiskamer en een slaapkamer. Bovendien was de winter erg zacht. De consument verlangt dat hij niet hoeft bij te betalen.

Volgens de ondernemer zijn in het complex waar de consument woont alle radiatormeters door op afstand uitleesbare radiatormeters vervangen, behalve bij de consument. Hij reageerde niet op een aantal brieven over de nieuwe meters. Later is hem weer verzocht contact op te nemen om de meters alsnog te laten vervangen, maar ook toen reageerde hij niet. Pas na vier jaar konden de nieuwe meters worden geplaatst. Doordat in die vier jaar de meterstanden niet konden worden opgenomen is het verbruik geschat op basis van het laatst bekende verbruik en gecorrigeerd met de graaddagen van het afrekenjaar. Volgens de ondernemer ligt het geschatte verbruik van de consument boven het gemiddelde in dit complex.

Omdat de consument lange tijd niet aan het vervangen van de meters heeft meegewerkt heeft de ondernemer volgens de commissie zijn verbruik terecht geschat. Het is een gangbare en enig mogelijke methode. De cijfers die de ondernemer heeft verstrekt zijn voor de commissie duidelijk. Het bedrag dat de consument in depot bij de commissie heeft gestort wordt aan de ondernemer uitbetaald.

Geschillencommissie Warmtelevering