Verdachten vechtpartij mogen terug op camping

Camping bordje Freeimages.com/dora-pete

De ondernemer heeft het recht te bepalen wie hij op zijn camping toelaat en wie hij de toegang ontzegt. Hij was dus gerechtigd twee verdachten van een vechtpartij weer toe te laten. Dat de consument zich daardoor niet veilig voelde en zijn caravan voor een volgens hem te lage prijs moest verkopen kan de ondernemer niet worden verweten.

De twee vaste recreanten die zijn vrouw zwaar hebben mishandeld mogen tot verbazing van de consument gewoon op de camping terugkeren. Dat is in strijd met de toezegging dat de ondernemer hierover pas na de uitspraak van de rechtbank een beslissing zou nemen.

Door de aanwezigheid van de twee verdachten voelt de consument zich gedwongen zijn caravan te koop te zetten. Hij en zijn vrouw voelen zich niet veilig op de camping. De ondernemer heeft zijn beslissing niet willen herzien en is ook niet bereid in te gaan op het verzoek van de consument een compensatie te geven voor het staangeld (€ 1.480,–), de verzekeringen (€ 227,–) en gederfde vakantievreugde. Bovendien heeft de consument schade door de verkoop van de caravan geleden. De caravan is voor € 9.500,– verkocht maar was € 16.000,– waard. Na aftrek van het staangeld heeft de verkoop iets meer dan € 8.000,– opgebracht.

De ondernemer stelt zich op het standpunt dat het een vrijwillige keuze van de consument is geweest zijn caravan te verkopen. Van enige onveiligheid op zijn camping is geen sprake. De verdachten zijn gewaarschuwd dat zij bij herhaling van onregelmatigheden van de camping worden verwijderd. Wat de ondernemer betreft had de consument dan ook gewoon kunnen blijven staan. Hij ontkent dat hij over de terugkeer van de verdachten pas na de rechtszaak een beslissing zou nemen. Van compensatie van de consument kan naar zijn mening geen sprake zijn.

De commissie noemt het begrijpelijk dat de consument en zijn vrouw hun caravan te koop hebben gezet toen zij te horen kregen dat de verdachten van de mishandeling het nieuwe seizoen weer op de camping mochten komen. Juridisch gezien was de verkoop echter vrijwillig, zodat de gevolgen niet op de ondernemer kunnen worden afgewenteld. Van een wanprestatie of onrechtmatige daad van de ondernemer is geen sprake. Bovendien heeft de ondernemer conform de Recron voorwaarden het recht, maar niet de plicht, een recreant de toegang te ontzeggen.

De ondernemer heeft wat de commissie betreft zijn beslissing in redelijkheid kunnen nemen. Hij ontkent dat hij heeft gezegd dat hij pas na de rechtszaak een beslissing over de terugkeer van de verdachten zou nemen. Wat hem betreft zijn ze gepast gestraft omdat ze direct na de vechtpartij van de camping zijn verwijderd. Ze mochten in het nieuwe seizoen terug komen onder de voorwaarde dat wanneer het fout dreigde te lopen er direct passende maatregelen zouden worden genomen. De ondernemer weet ook niet wat er precies is gebeurd en de rechter moet zich ook nog over de zaak buigen.

Ook voor de lagere verkoopopbrengst van de caravan is de ondernemer niet aansprakelijk. De commissie ziet niet in waarom de consument de caravan niet tegen een hogere prijs heeft verkocht of voor de verkoop meer tijd heeft genomen. De klacht is ongegrond.

Geschillencommissie Recreatie