‘Vergeten’ gasverbruik moet betaald worden

brandende gaspit freeimages/ross brown

Dat de ondernemer op de jaarrekening alleen het stroomverbruik en niet het verbruik van gas heeft berekend verdient volgens de commissie niet de schoonheidsprijs. De consument moest daardoor in één keer een fors bedrag betalen. Niettemin had de ondernemer het recht op betaling van het gasverbruik omdat de correctienota binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar is opgemaakt.

Zeven maanden nadat de consument via de jaarafrekening € 1.554,– heeft ontvangen wordt via een correctienota ten onrechte en zonder verdere berichtgeving een bedrag van ruim € 1.620,– van haar rekening afgeschreven. De consument vindt dat onzorgvuldig. Dit bedrag komt uit de lucht vallen en pas nadat zij contact met de ondernemer opneemt wordt het duidelijk waarom zij dat bedrag en ook nog eens in één keer moet betalen. Dit forse bedrag kan de consument niet zomaar ophoesten. De ondernemer heeft uit coulance een vergoeding van € 50,– aangeboden, maar dat vindt de consument veel te laag. Zij wil dat de correctienota vervalt en geen opzegkosten in rekening worden gebracht als zij naar een andere leverancier overstapt.

Volgens de ondernemer bleek na de betaling van € 1.554,– aan de consument dat op de jaarnota per abuis alleen het verbruik van stroom in rekening was gebracht en niet het gasverbruik. Omdat de verjaringstermijn van twee jaar nog niet was verstreken is via een correctienota het openstaand bedrag in rekening gebracht. De consument is aangeboden de aanmaningskosten van € 40,– terug te betalen en een vergoeding € 50,– te geven. Hiermee is zij niet akkoord gegaan. De ondernemer begrijpt dat de consument had verwacht dat niet alleen het verbruik van stroom maar ook het gasverbruik in rekening was gebracht. Helaas is dat niet gebeurd, maar anderzijds had de consument dit op de jaarnota kunnen zien. Daar stond alleen het stroomverbruik op. Aangezien de consument het gasverbruik ook niet betwist handhaaft de ondernemer zijn vordering.

Ook volgens de commissie was de ondernemer zeven maanden na het opmaken van de jaarnota zonder meer gerechtigd een correctienota op te maken voor het verbruik van gas dat per abuis niet op de jaarrekening stond. De wettelijke verjaringstermijn is twee jaar. Voor de consument was het onaangenaam met de forse bijbetaling geconfronteerd te worden, maar zij had dit kunnen weten als zij de jaarnota goed had bekeken en zich had afgevraagd waarom ze een fors bedrag van ruim € 1.500,– had teruggekregen.

De commissie meent dat de handelwijze van de ondernemer niet de schoonheidsprijs verdient door eerst het verbruik van gas niet in rekening te brengen en dat bedrag in één keer bij de consument te willen incasseren. Niettemin was hij gerechtigd op betaling van het genoten gasverbruik aanspraak te maken waarvoor klaarblijkelijk een betalingsregeling is afgesproken. Er is geen aanleiding de correctienota te laten vervallen. Ook kent de commissie de consument geen schadevergoeding toe, temeer omdat zij het eerdere schikkingsaanbod van de ondernemer heeft afgewezen. De ondernemer heeft dit voorstel ingetrokken omdat de consument het tot een zitting van de commissie heeft laten komen.

Geschillencommissie Energie