Voldoende gewaarschuwd voor koud weer

Weerkaartje Zuid-Afrika

De consument had zich beter op de reis en met name op het weer moeten voorbereiden. In de reispapieren werd ook advies gegeven over het meenemen van warme kleding. Het ongebruikelijke koudefront en de storm kan de reisorganisator niet worden verweten.

De vliegreis naar en een rondreis door Zuid-Afrika voor twee personen voldoet vooral door de kou niet aan wat een consument daarvan heeft verwacht. De reisorganisator had weliswaar gezegd dat het er winter was, maar dat het hooguit ’s avonds wat frisser werd. Geadviseerd werd een vestje mee te nemen. Los van het feit dat de accommodatie ver van de bewoonde wereld was en er op de twee vrije dagen dus niets kon worden ondernomen was het vooral te koud. Het zwembad was te koud, de hotels waren te koud en als de consument beter over het weer was geïnformeerd had zij de reis in een andere periode gemaakt. Nu moest ze voor twee personen een jas en een trui kopen. Dat kostte € 95,–. Ook moest ze voor € 7,95 twee aangetekende brieven versturen. De consument wil hiervoor een vergoeding.

De reisorganisator bestrijdt dat hij in zijn informatieplicht tekort is geschoten. Bij de reispapieren stond duidelijke informatie over kleding die moest worden meegenomen, zoals een jas, een trui en een lange broek. Dat de consument die kledingstukken ter plaatste heeft gekocht was dus niet nodig.   Ook spreekt de reisorganisator tegen dat het in de hotelaccommodaties te koud was. Er waren hout- en straalkachels. In die periode passeerde wel een ongebruikelijk streng koufront, maar dat is overmacht. Dat geldt ook voor de storm. Dat het zwembad niet kon worden gebruikt kan de reisorganisator niet worden verweten.

De vrije dag is door de reisleider goed ingevuld en naar tevredenheid van de consument verlopen. Wat betreft de ligging van de hotels is niet de verwachting gewekt dat ze niet of wel bij de bewoonde wereld liggen. De ligging is een kwestie van smaak, geen tekortkoming. Ook spreekt de reisorganisator tegen dat het vervoer in een oud busje met harde zitplaatsen plaatsvond. Het was een moderne touringcar met voldoende plaats voor 13 mensen. Van de overige deelnemers aan de reis is niet één wanklank gehoord.

De commissie constateert dat de klacht grotendeels verband houdt met het tegenvallende weer waarop de consument zich onvoldoende had voorbereid. Een reiziger moet zich over de omstandigheden ter plaatse informeren, vooral bij het boeken van een avontuurlijke reis naar een onbekende bestemming en ook als men gevoelig is voor bepaalde klimaatomstandigheden. Als de consument dat had gedaan had zij kunnen weten dat de gemiddelde dagtemperatuur in de geboekte periode nog wel aangenaam kan zijn, maar ’s avonds en ’s nachts tot rond het vriespunt kan dalen. Dat komt overeen met het advies van de reisorganisator in de reisbeschrijving. Daarnaast waren er enkele ongebruikelijk koude dagen, wind en storm, maar dat kan de reisorganisator niet worden aangerekend.

Wat betreft de verwarming in hotels mag men niet zonder meer uitgaan van wat men thuis gewend is. Het is niet altijd behaaglijk geweest, maar nergens blijkt dat de consument meer mocht verwachten. Ook hier heeft het ongebruikelijke weer een rol gespeeld. Dat er open vuren en elektrische verwarming waren heeft de consument ook niet tegengesproken. Dat de zwembaden door het slechte weer niet konden worden gebruikt kan de reisorganisator evenmin worden verweten.

Over de ligging van de accommodaties ten opzichte van de bewoonde wereld heeft de reisorganisator geen verwachtingen gewekt. Als de consument de reis had voorbereid zoals mag worden verwacht had zij kunnen weten waar de hotels liggen en wat daar de mogelijkheden zijn. Voorts staan in het reisplan bij de vrije dagen steeds diverse excursiemogelijkheden en waren die dagen deels ingevuld door het excursieprogramma dat de consument had bijgeboekt.

De bus voldeed mogelijk niet geheel aan het gebruikelijke beeld van een comfortabele touringcar zoals in de reisbeschrijving staat, maar er was voldoende ruimte. Mogelijk heeft de consument enig ongerief ondervonden maar niet in die mate dat dit aanleiding zou zijn voor een gegronde klacht.

Het is aannemelijk dat de reis niet geheel naar de wens van de consument is verlopen, maar dat komt meer door de onvoldoende voorbereiding dan door verwijtbare tekortkomingen van de reisorganisator. De klacht is ongegrond.

Geschillencommissie Reizen